25. 5. 2020

18.1.2019 15.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Zaujalo nás: Rozhovor v prosincovém čísle Pro města a obce

V prosincovém čísle 2018 Pro města a obce se problematika oboru vodovodů a kanalizací stala tématem měsíce. Připomíná to web Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

V komplexu několika článků se tak čtenáři měli možnost seznámit například s možnostmi využití mobilních úpraven v případě nedostatku pitné vody u obcí a měst, či s nejčastějšími otázkami řešenými v souvislosti s kvalitou pitné vody v obcích. V článku Nouzové řešení zaznělo i následující doporučení Komise SOVAK ČR pro úpravny vody: „mobilní úpravna by měla být pro obce pouze nouzovým řešením pro případy, kdy dojde ke kolapsu stávající úpravny nebo je třeba vykrýt dočasné zvýšení spotřeby.“… „Pro řešení dlouhodobých problémů s kvalitou pitné vody v obcích a městech doporučuje SOVAK ČR obrátit se na provozovatele větších vodárenských soustav v okolí, jehož odborníci by měli být schopni posoudit situaci a navrhnout trvalé řešení.“

V textu Sledujeme pitnou vodu shrnula Ing. Monika Jankovská, vedoucí Laboratoře Monitoring Praha dotazy zástupců samosprávy na téma rozborů pitné vody v obci. V rozhovoru s ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem byly zmíněny mimo jiné i připomínky SOVAK ČR k novele vodního zákona, „Velkou a zásadní výtku máme k ustanovení, které říká, že i voda z odlehčovacích komor je odpadní vodou a podle toho se s ní má nakládat. Až pozměňovacím návrhem ve Sněmovně bylo přijato rozlišení odlehčovacích komor na stokové síti a v čistírně odpadních vod. Vůbec nebyly brány v potaz důsledky, jaké to u provozovatelů kanalizačních sítí vyvolá.“ Ing. Oldřich Vlasák rovněž připomněl nutnost systémových opatření pro zvládání sucha v budoucnosti, jakými jsou propojování vodárenských soustav, případná úprava režimu vodárenských nádrží, či urychlení procesů schvalování výstavby nových vodních nádrží. Na otázku ohledně dotací, které v posledních letech směřovaly do čistíren odpadních vod a do kanalizací, ředitel SOVAK ČR zmínil nutnost se nadále zaměřit na údržbu a obnovu velkých páteřních vodárenských přivaděčů, na jejichž financování budou po dohodě mezi ministerstvy životního prostředí a zemědělství peníze uvolněny. Více se dozvíte v rozhovoru zde.

Zdroj: www.sovak.cz, ilustrační foto (vizualizace úpravy přehrady Orlík) Naše voda – Nina Havlová

 

 

18.1.2019 15.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31