4. 6. 2020

FOTO: V září začne rekonstrukce VD Šance. Jak bude vypadat?

Cílem dlouho připravované rekonstrukce VD Šance je uvedení vodního díla do bezpečného stavu, posílení povodňové ochrany a zajištění spolehlivé dodávky vody pro pitné účely i nadlepšování průtoků v tocích. Konstatuje to investiční ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Stavba podle něj přijde na 438,5 milionu korun, investorem stavební akce je státní podnik Povodí Odry, který bude stavbu financovat s využitím dotačního programu MZe „Podpora prevence před povodněmi III,“ zhotovitelem stavby bude akciová společnost OHL ŽS.

san1„Cílem rekonstrukce je uvedení vodního díla do bezpečného stavu a obnovení funkcí, pro které bylo dílo povoleno a zřízeno. Jde zejména o povodňovou ochranu, zajištění spolehlivé dodávky vody pro pitné účely, a nadlepšování průtoků v tocích. Rekonstrukce VD spočívá zejména v provedení nového kapacitního bočního přelivu na pravém břehu, skluzu a vývaru, zvýšení koruny hráze a vlnolamu,“ vysvětluje investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak a pokračuje: „Stabilita hráze bude zvýšena přísypem vzdušního svahu s dostatečně mírným sklonem. Materiál pro přísyp bude dovezen z horních partií sesuvu Řečica, čímž dojde ke zvýšení také jeho stability. K tomu přispěje rovněž uložení materiálů nevhodných pro přísyp hráze v patě sesuvu.“  Vybudování těchto objektů si přitom vyžádá i další stavební zásahy a úpravy. Konkrétně půjde například o změnu umístění provozního střediska, úpravu komunikací a mostů, nové rozvody sítí, osvětlení, zabezpečení a další vybavení díla. Modernizací projde i řídicí systém vodního díla.

san2V nezbytném rozsahu se provedou úpravy technologických zařízení. Vše přitom proběhne bez omezení funkce vodního díla. „Záměrem se nemění hlavní koncepce díla, jeho prostorové uspořádání ani parametry nádrže. Po provedení úprav bude vodní dílo schopné dlouhodobě zajišťovat všechny svoje funkce s evropským standardem bezpečnosti,“ dodává Janoviak.

Zhotovitel stavby, společnost OHL ŽS nabídl v rámci elektronické aukce 7. července 2015 za účasti 13 společností nejnižší cenu. Navrhovaná technická opatření zásadně zvýší bezpečnost přehrady, která po úpravách ustojí i desetitisíciletou vodu. Je dimenzována tak, aby zvládla pojmout 730 m3 za vteřinu, což je přibližně dvakrát více než při povodních v roce 1997,“ říká Jan Navrátil, ředitel Divize 2 OHL ŽS, a.s. Dokončení rekonstrukce VD Šance je plánováno na listopad 2018.

„Nejen v souvislosti s probíhajícím suchem je nutné říci, že Ministerstvo zemědělství ČR hodlá v příštím roce například prověřit možnosti rekonstrukcí vodních nádrží. Cílem bude posílení akumulovaného objemu vody a kontrola funkčnosti vodovodních soustav pro návrhy snížení ztrát vody a optimálního zajištění distribuce pitné vody,“ doplňuje ministr zemědělství Marian Jurečka.

Naše voda, vizualizace budoucí podoby: Povodí Odry

7.8.2015 15.35, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5