20. 10. 2018

V září se koná konference Vodní toky a plochy v ČR

Přední osobnosti oboru, ředitelé firem a zástupci státního sektoru. Ti všichni se na dva zářijové dny – 11 a 12. 9. potkají v Praze, aby se podělili o své zkušenosti a ukázali další směr v oblasti využití vodních toků a vodních ploch v České republice. O konferenci Vodní toky a plochy v ČR informoval Vladimír Zelený, manažer konference.

Lákadly a velkými taháky programu budou nepochybně vystoupení expertů z ministerstev zemědělství a životního prostředí, Povodí Vltavy, ČEZ, Ředitelství vodních cest nebo VÚ vodohospodářského.

V posledních letech došlo k obnovení zájmu o řeky a jezera, jako místa s energetickým, dopravním a rekreačním potenciálem. Mluví se také o budování řady vodních staveb – jezů, přehrad či umělých jezer, které by měli sloužit k ochraně před povodněmi, zabezpečení pitné vody, výrobě elektrické energie či rekultivaci vytěžených oblastí v severních Čechách.

Problémem je vysoká finanční náročnost vodních děl a potřebných zásahů v krajině, sídlech a při hospodářském využití vodních toků a ploch. Proto je nutné hledat finanční podpory těchto projektů jak u velkých soukromých společností, tak ve využití finančních prostředků státu a v podporách z EU. Jde především o projekty pro akumulaci vody, protipovodňová opatření, údržbu a obnovu vodních toků, ploch a dalších vodních ekosystémů, výroby elektřiny, dopravu, úpravy na pitnou vodu, rekreaci, atd.

Právě v roce, kdy naši zemi postihly jedny z největších povodní v její novodobé historii, je ideální příležitost o těchto i dalších souvisejících bodech diskutovat.

 1. den konference bude věnován řekám a bude zaměřen na:

– možnosti protipovodňové ochrany a řešení problému sucha zadržováním vody v pramenných oblastech; význam říčních niv;

– vliv vodních staveb na vodní ekosystémy;

– péči o vodní toky a opatření proti jejich mimořádným stavům, včetně uvedení legislativy a podpory financování s tím souvisejícím. Dále pak na praktické zkušenosti s protipovodňovými opatřeními, včetně využití velkých nádrží vodních elektráren ČEZ, a.s. Důležité budou pro posluchače i informace o možnostech a perspektivách říční dopravy v ČR a roli vodních elektráren na velkých českých řekách.

2. den konference bude věnován vodním plochám a bude zaměřen na:

– úlohu vodních ploch v krajině jak umělých, tak i přírodních pro: zadržení a akumulaci vody v krajině a pro hydrickou rekultivaci a obnovu krajiny.

– vliv mokřadů na život v krajině a role 66 chráněných území v ČR pro akumulaci povrchové vody.

– důležitým příspěvkem bude pojednání o roli vodních ploch v územním plánování. Příkladem budou praktické zkušenosti lomu Koh-i-noor se zahlazováním povrchové důlní činnosti vytvořením nové vodní plochy v souladu s územním plánem města Mostu.

– pojednáno rovněž bude o příležitostech energetického využití nádrží přečerpávacích elektráren pro potřeby elektrizační soustavy ČR. Důležité budou přednášky o využití pitné vody a legislativě s tím spojené.

Přijďte i vy osvěžit své znalosti! Vyberte si z přiloženého programu přednášku, která zajímá právě Vás!

Více informací uvádí přiložené dokumenty a www stránky konference  http://www.bids.cz/cz/konference/Vodni_toky_a_plochy_v_CR_2013/222

Naše voda

21.8.2013 10.07, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >