18. 9. 2020

Zákony: Dokládání odvozu odpadních jímek

Portál enviprofi.cz zveřejnil další z odpovědí na otázky týkající se aplikace změn v legislativě týkající se vodohospodářství do každodenní praxe. Tentokrát se odpovědi zhostil člen vedení Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Ondřej Beneš.

Dotaz:

Podle novely vodního zákona budou muset lidé zpětně dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod. Povinnost začne platit od roku 2021. Jak dokládají a budou dokladovat odvoz odpadních jímek ostatní vlastníci jímek – obchody a hostince, školy, obecní úřady, vlastníci bytových domů?

Odpověď:

požadavek §38, odst. 8 se vztahuje na fyzické i právnické osoby bez rozdílu. Popis dokladování je celkem jasný:  „(8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona23). Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.”

Zdroj www.enviprofi.cz, ilustrační foto archiv Naše voda

 

14.7.2018 7.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4