23. 9. 2020

1.9.2020 15.43, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Začíná obnova vodovodu pod korytem Labe

Už v příštích týdnech bude zahájena nutná obnova shybky pod řekou Labe u Obříství na Mělnicku. Vodárny Kladno –  Mělník, a.s. (VKM) tak dostanou mimo riziko ohrožení dodávku pitné vody pro 200 tisíc lidí na Kladensku a Mělnicku.

„Stavba bude provedena unikátní metodou mikrotuneláže pod korytem řeky Labe. Realizaci díla za téměř 100 milionů korun provede na základě výběrového řízení společnost PRAGIS a.s. s tím, že celá stavba bude hotova nejpozději patnáct měsíců po předání staveniště, které proběhne v září 2020,“ řekl předseda představenstva VKM Radek Větrovec a dodal, že autorem projektové dokumentace technicky náročné stavby je firma Sweco Hydroprojekt a.s.

Shybku, tedy vedení vodovodního přivaděče pod korytem řeky, tvoří dvouramenné potrubí, přes které denně protéká až 30 milionů litrů pitné vody z pramenišť na Mělnicku. Jedno rameno je dnes již nefunkční a druhé je ve velmi špatném technickém stavu. „Pokud by tedy došlo k nějaké poruše, desetitisíce lidí by se rázem ocitly bez vody a vodohospodáři v neřešitelné situaci. Proto Svazek měst a obcí VKM, jako zástupce největší skupiny akcionářů, podpořil přípravu tohoto zásadního projektu a tato příprava je dnešním dnem završena,“ doplnil předseda Svazku a starosta Líbeznic Martin Kupka.

Obnova shybky je zařazena mezi první projekty, k jejichž částečnému financování se přihlásilo Ministerstvo zemědělství prostřednictvím nového dotačního titulu. Ten vznikl na základě debaty o ochraně obyvatelstva před dopady klimatických změn, vedené mezi Asociací vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury (VKM je zakládajícím členem) a ministerstvem.

„Stát se konkrétními činy přihlásil k spoluzodpovědnosti za zajištění pitné vody v kritických obdobích. Současná spolupráce Ministerstva zemědělství, asociace vlastníků (AVPVI) a sdružení SOVAK vede ke konkrétním výsledkům, které vodárenským společnostem umožňují realizovat konkrétní projekty. Posun z časů debat a studií k realizaci staveb, jako je například obnova shybky v Obříství je vynikající zprávou pro vodohospodáře a hlavně pro všechny, kdo pitnou vodu potřebují,“ uvedl ředitel VKM Josef Živnůstek.

Průběh stavby:

Vlastní podchod pod dnem řeky Labe bude proveden řízeným horizontálním podvrtem, pomocí ražby mikrotunelováním s použitím plně mechanizovaného razícího štítu s čelním rozpojováním a hydraulickým odtěžováním zeminy.

  • Na březích řeky bude pod ochranou štětovnicových stěn zřízena startovací a cílová jáma, obě o hloubce cca 11 metrů. S ohledem na inženýrsko-geologické podmínky je bude nutno provést s předvrtáním;
  • Do startovací jámy bude osazeno mikrotunelážní zařízení – hydraulická razící souprava, vybavení pro čerpání směsi a separaci materiálu, mazací vybavení a další;
  • Do hrubého výlomu vytvořeného razicím štítem, jsou hydraulicky zatlačovány ocelové trouby o vnějším průměru 1219 mm;
  • Uvolněný (vyražený) materiál je ve směsi s vodou odváděn z tunelu ven do separačního zařízení na povrchu;

 

  • Ocelové chráničky budou tvořit dočasné zajištění výrubu a umožní vtažení vlastního vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 800 se zámkovými spoji;
  • Po zatažení vodovodního potrubí a jeho fixaci dojde k vyplnění prostoru mezi chráničkou a vlastní trubkou minerální vodonepropustnou směsí;
  • Po vytvrdnutí suspenze bude soustava – ocelová chránička, vodovodní potrubí a výplň – tvořit spolupůsobící, v příčném směru tuhý a nedeformovatelný celek;
  • Ve stávajících armaturních šachtách budou vybourány prostupy a nová shybka bude propojena s rozvody v armaturních komorách.

Startovací jáma a koncová jáma budou po napojení potrubních větví na potrubí v chráničce zrušeny a zasypány, ocelové vystrojení bude demontováno.

 

Základní údaje:

Průměr potrubí: 1200 mm

Délka potrubí: 141,5 m (2×)

Hloubka startovací a cílové jámy: 11 m

Investor: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Zhotovitel: PRAGIS a.s.

Správce stavby: Garnets Consulting a.s.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Vysoutěžená cena: 98 240 678 Kč (bez DPH)

Doba realizace: 2020 – 2022

Zdroj a foto: VKM

 

1.9.2020 15.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

PLUŽINY - šetrné zemědělství v PrazePLUŽINY - šetrné zemědělství v Praze
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4