18. 5. 2022

Začala modernizace úpravny vody Jirkov, přjde na 250 milionů

Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zahájila v Jirkově rekonstrukci a modernizaci úpravny vody, jež je letos největší stavbou v regionu působnosti SVS. Celá akce přijde na více než 250 milionů korun. Oznámila to dnes mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

SVS jako investor stavby počítá s finanční podporou formou dotací z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

„Rekonstruovaná úpravna vody bude sice mimo provoz, ale výpadek jejího výkonu bude v Severočeské vodárenské soustavě nahrazen produkcí pitné vody z jiných zdrojů, především z úpravny vody III. Mlýn. Její rekonstrukci již rovněž připravujeme a bude následovat po dokončení rekonstrukce úpravny vody Jirkov,“ řekl generální ředitel SVS Miroslav Harciník.

Úpravna vody Jirkov je určena především pro zásobování města Jirkov a jeho okolí. Jako součást Severočeské vodárenské soustavy je však schopna v případě výpadku jiného zdroje zvýšit svůj výkon a pokrýt deficit v soustavě. Odebírá surovou vodu z vodní nádrže Jirkov. Byla uvedena do provozu v roce 1967. Po úpravách a zkapacitnění v 70.-80. letech minulého století je její výkon 280 l/s.

V současnosti je úpravna vody technologicky zastaralá  a po 40 letech provozu značně opotřebená, proto vyžaduje celkovou rekonstrukci a modernizaci. S ohledem na vývoj spotřeby vody bude nominální výkon úpravny snížen na 150 l/s.

Projekt „Rekonstrukce úpravny vody Jirkov“ řeší rekonstrukci přívodního potrubí surové vody a doplnění technologie úpravy vody o první separační stupeň, celkovou rekonstrukci stávající technologické linky úpravny vody včetně rekonstrukce a doplnění chemického hospodářství. Součástí je rovněž rekonstrukce akumulace upravené vody 2 x 1500 m3
a kalového hospodářství.

Vodovodní řad pro přívod surové vody z vodní nádrže Jirkov bude nahrazen potrubím z tvárné litiny o průměru 500 mm. Rekonstrukce úpravny vody proběhne v rámci areálu úpravny s využitím části stávajících objektů. Nově bude vystavěn sklad vápenného hydrátu, oxidu uhličitého a vyrovnávací nádrž pro kalové hospodářství. Odstraněny budou původní objekt vápenného hospodářství a vyrovnávací nádrže kalového hospodářství. Není totiž možné je využít, proto v jejich prostoru budou vystavěna nová zařízení úpravny vody. Původní akumulace 2 x 2000 m3 bude přestavěna na vyrovnávací nádrž kalového hospodářství. Dojde také k úpravě areálu, rekonstrukci příjezdové komunikace a zabezpečení celého objektu.

Původní nevyhovující stav likvidace odpadních vod bude změněn: V areálu vznikne oddílná kanalizace. Samostatně budou odváděny vody z kalového hospodářství  a splaškové odpadní vody, a to do městské kanalizace Jirkov s následným zpracováním na čistírně odpadních vod Jirkov (to je součástí samostatné investiční akce SVS, která byla dokončena před zahájením rekonstrukce ÚV). Druhým odpadem budou odváděny dešťové vody a vody z bezpečnostních přelivů. 

Po dobu rekonstrukce bude ÚV Jirkov odstavena z provozu. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek bude zahájen její roční zkušební provoz.

Investorem stavby v celkovém objemu 208.643.353 korun (bez 20% DPH) je SVS a předpokládá se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši přibližně 127,5 milionů korun z Fondu soudržnosti EU a 10,6 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení ÚV Jirkov“, které tvoří společnosti SMP CZ a. s. a BETVAR a. s. Vedoucím členem sdružení je SMP CZ. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 19. května 2011. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2011 a mají být dokončeny do prosince 2012.

 Zdroj: SVS

23.6.2011 8.06, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

JOSEFOVSKÉ LOUKY U JAROMĚŘEJOSEFOVSKÉ LOUKY U JAROMĚŘE
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2022 >>
PÚSČPSN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5