25. 9. 2018

Příští týden začíná veletrh VODOVODY- KANALIZACE 2015

Téměř dvě stovky vystavovatelů na ploše přes 6 000 m2, unikátní technologie a doprovodný program, který odpoví na nejpalčivější otázky. Tak bude vypadat 19. ročník výstavy VODOVODY-KANALIZACE, která se uskuteční 19. – 21. května na výstavišti v Praze Letňanech.

Největší vodohospodářská akce v České republice s hojnou mezinárodní účastí se tam vrací po dvou letech. Pořadatelem akce je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), organizátorem společnost Exponex s.r.o.

Rok plný změn. I tak by se dal označit rok 2015, který přináší novou legislativu, nový systém regulace oboru vodovodů a kanalizací, další programové období pro evropské dotace i řadu technologických inovací. 19. ročník mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE by si tak neměl nechat ujít nikdo, kdo chce držet krok se všemi novinkami. Diskutovat tam o nich totiž budou špičkoví odborníci, lídři na trhu či představitelé měst a obcí.

„Výstava VODOVODY-KANALIZACE je tradičním svátkem oboru vodního hospodářství. Jde o nejdůležitější akci v oboru s mezinárodním přesahem. Technologická zlepšení a možnosti oboru, jež se zde prezentují, jsou unikátní i v zahraničním srovnání. Důkazem toho je stále rostoucí zájem zahraničních firem a institucí – letos z devíti zemí světa,“ uvedl předseda SOVAK ČR František Barák. Více než 20 odborných přednášek v doprovodném programu navíc přiblíží témata, která aktuálně hýbou vodohospodářským oborem.

Nové dotace i legislativa

Peněz bude výrazně méně než v předchozím období a šanci na úspěch budou mít pouze ty projekty, které přinesou nejlepší efekt. Tak zní vzkaz z ministerstev směrem k potenciálním žadatelům o evropské dotace v novém programovém období, které právě startuje prvními výzvami. O tom, jaké projekty budou moci žádat o podporu, se dozvědí účastníci konference hned na několika přednáškách přímo od představitelů ministerstev.

Tématem výstavy VODOVODY-KANALIZACE nebudou ale jen dotace. „Diskutovat se bude také o nových právních předpisech – zejména o novele zákona o odpadech a odpadních vodách. Novela v konečném důsledku přinese nárůst nákladů pro provozovatele vodovodů a kanalizací, města, obce i spotřebitele,“ uvedl František Barák. Ceny vodného a stočného v ČR bude nově regulovat nový regulační odbor, který má vzniknout na ministerstvu zemědělství.  „Nový regulační odbor bude mít kontrolní a koordinační roli, ale zároveň bude rozvíjet i důležitý prvek nepřímé regulace, a to formou benchmarkingu. Nový systém zvýší transparentnost regulace cen pro vodné a stočné, zajistí dlouhodobou udržitelnost sektoru vodovodů a kanalizací a zlepší ochranu spotřebitelů,“ říká Jiří Duda, ředitel odboru vodovodů a kanalizací na ministerstvu zemědělství. S účastníky konference bude diskutovat o dopadech rozhodnutí vlády i o dalším možném rozvoji. Výstava VODOVODY-KANALIZACE přinese i téma opatření proti povodním i suchu, plánování v oblasti vod a mnoho dalšího.

Soutěžit se bude ve zručnosti i fotografování

Účastníky a návštěvníky čeká více než 190 vystavovatelů na ploše přes 6 000 m2. „Co do počtu vystavovatelů i výstavní plochy jsme překonali minulý rekordní ročník, kdy výstavu navštívilo 8 200 lidí z 22 zemí. Opět se i letos můžeme těšit na osvědčenou kombinaci široké přehlídky inovací, technologických zlepšení, aktuálních oborových informací a bohatého doprovodného programu,“ uvedl Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex, která výstavu organizuje.

Doprovodný program pořadatelé a organizátoři obohatili již tradičně o řadu soutěží. Odborná komise bude vybírat nejlepší exponát v soutěži ZLATÁ VOD-KA 2015 a také Nejlepší expozici. Soutěžit se bude i ve zručnosti – úkolem bude provést navrtávku pod tlakem a sestavit domovní přípojku. Již tradičně bude probíhat také doprovodná Soutěž učňů oboru instalatér a jubilejní 10. ročník fotosoutěže – letos s tématem „Vodní skvosty“ a s rekordní účastí více než 50 autorů.

Fotografie profesionálních fotografů si mohou lidé prohlédnout na výstavě „Voda nad zlato“, kterou pořádá nezisková organizace Člověk v tísni. Právě na její účet a na podporu projektů humanitární a rozvojové pomoci s tématem VODA poputuje část peněz vybraných na vstupném.

VODOVODY-KANALIZACE
19. ročník mezinárodní výstavy
19. – 21. května 2015
Praha, PVA EXPO Letňany
http://www.vystava-vod-ka.cz/

KONTAKT PRO MÉDIA
Hana Nečasová
tel.: 607 007 550
email: hnecasova@ranochova.cz
PŘEDNÁŠKY NA MEZINÁRODNÍ VÝSTAVĚ VODOVODY-KANALIZACE

  1. 5. 2015
    Odborný garant: Ministerstvo zemědělství

11:00               Plánování v oblasti vod: Příprava národních plánů povodí pro období 2015 / RNDr. Pavel                            Punčochář, Mgr. Ladislav Faigl (MZe)
11:45                Úprava regulování oboru vodovodů a kanalizací / Ing. Jiří Duda   (MZe)
12:30               Opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha / Ing. Jiří Hladík, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i.),                          Mgr. Mark Rieder (VUV)
13:00              Představení Programu rozvoje venkova ve vztahu k hospodaření s vodou v povodích/ Mgr.                            Jana Krčilová (MZe)
14:00              Ochrana vodních zdrojů – opatření k snížení používání pesticidů/ Ing. Pavel Minář, Ph.D.                           (UKZUZ)

 

  1. 5. 2015
    Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí

10:00               Nová legislativa v oblasti nakládání s komunálním odpadem / Ing. Kristýna Husáková,                                 Ing. Jaromír  Manhart, Mgr. Štěpán Jakl (MŽP)

10:30               Nakládání s kaly z ČOV – legislativa / Ing. Kristýna Husáková, Ing. Jaromír Manhart, Mgr.                           Štěpán Jakl (MŽP)

11:00               Kontrola nakládání s kaly z ČOV / Ing. Veronika Jarolímová (ČIŽP)

11:30               Opatření k zvládání povodní / Ing. Josef Reidinger (MŽP)
12:00               Možnosti aplikace hospodaření se srážkovými vodami ve stávající zástavbě / Doc. David                               Stránský (ČVUT)
12: 30              Operační program Životní prostředí  2014-2020  –  Prioritní osa 1: Snížení znečištění vod,                             Zlepšení jakosti pitné vody – výsledky  podpořených projektů OPŽP 2007-2013
Podporovaná opatření OPŽP 2014-2020
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody / Ing. Ivana Vráblíková (MŽP)
13:00               Prioritní osa 1: Omezování rizika povodní
Prioritní osa 6: Optimalizace vodního  režimu krajiny – výsledky podpořených projektů                                 OPŽP 2007-2013, Podporovaná opatření  2014 – 2020
Prioritní osa 1 – Snižování rizika povodní / Ing. Květoslava Kapková (SFŽP)
13:30               Provozování vodohospodářské infrastruktury  OPŽP 2007-2013, OPŽP 2014-2020 / Mgr.                            Jakub Němec (SFŽP)
14:00               OPŽP 2014-2020 Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika /                                Ing. Petr Stejskal (SFŽP)
14:30               Implementace projektů OPŽP 2014 / Ing. Vojtěch Beneš (SFŽP)

 

  1. 5. 2015
    Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu

10:00  Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky / Ing. Pavlína Kulhánková (MPO)
10:30  Řešení obcí do 2000 EO, centrální řešení, skupinové a individuální čistírny odpadních                                  vod,vhodnost jednotlivých typů vzhledem k lokalitě, vegetační ČOV, provoz a monitoring                              jednotlivých ČOV i skupin čistíren / Ing. Karel Plotěný , ASIO, spol. s r.o. , OS ČAO při CzWA
11:00  Využití membránových procesů při čištění odpadních vod / Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. Technická                univerzita v Liberci
11:30  Energie z odpadních vod / Prof. Ing. Pavel Jeníček, CS, VŠCHT Praha, OS Energie při CzWA
12:00  Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění průmyslových vod a vod                             s obtížně rozložitelnými organickými látkami / Ing. Eliška Maršálkova, Ph.D., Botanický ústav AV             ČR a Ing. Jana Matysíková,  ASIO, spol. s r.o
12:30  Prezentace výrobků přihlášených do soutěže o nejlepší výrobek SOVAK

 

Zdroj: Exponex, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (předchozí ročník 2013)

 

12.5.2015 16.06, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

SPOLEK VLTAVAN - KŘEST REPLIKY ŠÍFUSPOLEK VLTAVAN - KŘEST REPLIKY ŠÍFU
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >