9. 7. 2020

Za týden proběhne závěrečný seminář k projektu Voda, půda, sedláci

Letošní projekt Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) s názvem „Voda, půda a sedláci“ bude završen ve čtvrtek 22. září na farmě rodiny Kučerových v Nových Hradech u Litomyšle. Připomíná to webová stránka ASZ.

Program semináře „Voda a půda pro budoucnost“ ve čtvrtek 22. září 2016 bude opravdu bohatý a nabídne velmi zajímavá témata. Pozvání přijal vedoucí Katedry hydrotechniky ČVUT Ladislav Satrapa, který spatřuje obrovský význam v obnovování původních rybníků a nádrží a rád by sedlákům vzkázal, aby se o jejich vzkříšení pokusili. V dobách středověku u nás bylo přes 60 tisíc malých vodních nádrží a nyní to není ani polovina. Pavel Punčochář z ministerstva zemědělství nastíní nejen současnou situaci ve vodohospodářství, které rovněž ovlivňují klimatické změny, ale představí i dlouhodobý projekt s návrhy možných lokalit vhodných k výstavbě menších či větších vododržných nádrží.

Autory tří až čtyř na sebe vázaných diskusních příspěvků na téma „Možnosti zapracování organické hmoty do půdy“ budou Jan Vopravil, Petr Havel a Tomáš Doucha. Vzhledem k tomu, že je v některých lokalitách, například na jižní Moravě, často problém s dostupností organické hmoty z zapravování do půdy, což zvyšuje schopnost krajiny zadržovat vodu, je vhodné diskutovat i o jiných zdrojích organického materiálu, kterými mohou být např. kaly produkované v čistírnách odpadních vod (ČOV). To ovšem souvisí se zněním odpadových zákonů a klasifikací těchto odpadů jako takových, jež lze ukládat na zemědělské půdě. Jde tak o průsečík postojů ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí a vodohospodářských společností.

Poslední z přednášek bude patřit Magdaleně Nesládkové z Výzkumného ústavu vodohospodářského, která představí návrh projektu v rámci Programu aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství „Voda pro zemědělské farmy v době sucha,“ který se týká záložních vodních zdrojů pro využití v zemědělství. Cílem navrhovaného projektu je pomoc zemědělským podnikům a farmám všech velikostí se zajištěním dostatečných vodních zdrojů vody v době sucha pro jejich další nezbytný provoz. Projekt klade důraz i na využití opuštěných vodních zdrojů či záložních zdrojů, analýzu hydrogeologických rajonů, bilanci a napjatost přírodních zdrojů podzemních vod. Velký význam pro řešení projektu bude mít samozřejmě zapojení zemědělců a jejich potřebná součinnost.

Po obědě, ke kterému bude nachystána nějaká specialita z místního chovu jelenovitých, bude pro zájemce připravena prohlídka zámku, zahrad, přilehlých prostor, chovu jelenovitých apod. Té se ujme sám hostitel a majitel zámecké farmy Petr Kučera.

Program Nove Hrady

Zájemci o účast se musí nahlásit na e-mail:Aneta.matouskova@asz.cz

Zdroj: ASZ ČR a Naše voda, foto lokality: ASZ

 

14.9.2016 13.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, Nejčtenější

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

RAŠELINIŠTĚ PERNINKRAŠELINIŠTĚ PERNINK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2