3. 6. 2020

Za rok bude Velké Meziříčí chráněné proti stoleté vodě

Zahájení stavebních prací protipovodňové ochrany očekávají v nejbližších dnech obyvatelé Velkého Meziříčí. Opatření mají podle mluvčí Povodí Moravy Gabriely Tomíčkové ochránit zastavěné části města i před takzvanou stoletou vodou a s jejich dokončením se počítá závěrem roku 2013.

Úpravy se dotknou koryta Balinky v délce asi 1,4 kilometru, Oslavu pak stavební práce zasáhnou na téměř dvoukilometrové délce.  Zakázku za 170 miliónů korun získalo v tendru sdružení firem „PPO Velké Meziříčí“, jehož členy jsou stavební akciové společnosti HOCHTIEF CZ  a Metrostav.

„Závisí samozřejmě na počasí, ale pravděpodobně se začne s  úpravou dna na obou tocích,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Celkem podle něj přesáhnou úpravy na korytech obou řek tři kilometry, ochranné zídky pak vyrostou na více než dvou kilometrech a provizorní hrazení bude mít délku 121 metrů.

„Obyvatelé Velkého Meziříčí i podnikatelé se potýkali s následky povodňových průtoků na řekách pravidelně,“ připomněl starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid s tím, že zástavba uvnitř města byla dosud chráněna jen před zhruba desetiletými průtoky. Nové stavby budou působit v celém komplexu a skládají se mimo jiné z úprav koryt obou řek, úprav mostních objektů, výustí dosavadní kanalizační sítě, vybudování ochranných zídek podél koryta či zvýšení dosavadních nábřežních zdí. Staveniště bude poměrně rozsáhlé a ve vysoce exponovaném území.

V celé délce uvažovaných opatření na Oslavě i Balince je obvod staveniště napojen na komunikační síť Velkého Meziříčí. V podstatné části jsou navíc ulice vedeny v souběhu s vodním tokem. Zhotovitel proto před zahájením stavby dohodne všechna zabezpečovací zařízení i způsob provádění v každém z úseků stavby. S městským úřadem projedná i vjezdy na staveniště a umístění příslušného dopravního značení. „Navržená opatření jsou v souladu se zájmy města,“ uzavřel velkomeziříčský starosta Radovan Necid.

Práce na úpravách dna koryta se uskuteční v období nižších průtokových stavů s možností jejich ovlivňování vodní nádrží Mostiště. Stavbaři také upraví Jeřábkův jez nad soutokem s Balinkou. Tato rekonstrukce spočívá ve snížení pevné přelivné hrany a doplnění vakovou hradící konstrukcí. Mezi další úpravy patří také zvýšení ocelových lávek na Oslavě i Balince a koryta Oslavy i Balinky se dočkají úpravy dna a odtěžení nánosů. V místech, kde i přes stavěná opatření mohou povodně způsobit škody, vzniknou ochranné zídky a zvýší se dosavadní nábřežní zdi.

Základní informace o stavbě PPO Velké Meziříčí:

Zahájení akce: listopad 2012

Náklady: 170 miliónů Kč bez DPH

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Program MZe -Podpora prevence před povodněmi, II.etapa ( č.129 120 )

Zhotovitel: sdružení firem HOCHTIEF CZ, a. s. ( vedoucí účastník ) a Metrostav  a .s.

Předpokládaný termín ukončení: konec roku 2013

Naše voda

 

 

 

8.11.2012 15.34, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5