22. 10. 2018

Za jakých podmínek lze vypouštět odpadní vody do vod podzemních?

Ekologický portál enviweb.cz začal před časem zveřejňovat pravidelně odpovědi odborníků na dotazy z oblasti vodohospodářské praxe. Jedním z takových témat je i vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Otázka:

Může vodoprávní úřad povolit vypouštění z domovní ČOV do vod podzemních (součástí žádosti je kladné vyjádření hydrogeologa jako osoby s odbornou způsobilostí), když v blízkosti plánované ČOV je podle evidence ISVS vodní tok?

Odpověď:

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních je možné povolit pouze výjimečně a v § 38 odst. 7 vodního zákona jasně vymezených případech. Proto je třeba nejprve prověřit možnost vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Vodoprávní úřad si může od správce povodí vyžádat stanovisko k prověření možnosti vypouštění do vod povrchových podle § 54 odst. 3 (a 5) vodního zákona, případně si od ČHMÚ vyžádat m-denní průtoky. V případě, že je zjištěn závažný důvod, proč nelze odpadní vody do vod povrchových vypouštět (není to možné technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy např. zákonem o ochraně přírody a krajiny), je možné při splnění podmínek § 38 odst. 7 vodního zákona a nařízení vlády č. 416/2010 Sb. povolit jejich vypouštění do vod podzemních.

Zdroj: www.enviweb.cz, autorka odpovědi: Mgr. Veronika Vytejčková, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

24.3.2015 8.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >