9. 12. 2021

2.11.2020 17.46, Rubrika: Voda a naše peněženka

Z národních dotací půjde na živočišnou výrobu více než 2,5 mld. Kč

Bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby mají kromě jiného národní dotační programy v zemědělství pro rok 2021, jejichž návrh dnes schválila vláda. Navazují na programy předchozích let a mají především podpořit restrukturalizaci a zvýšit konkurenceschopnost českého agrárního sektoru. Živočišná výroba je nezbytná pro zachování zaměstnanosti a rozvoj na venkově.

„Jsem velmi rád, že se podařilo na národní dotace pro rok 2021 zajistit stejnou výši finančních prostředků jako v předešlém roce, tedy 3,8 miliardy korun. Prioritou i nadále zůstává podpora živočišné výroby, pro kterou je alokováno více než 2,5 miliardy korun. Za klíčovou považuji také podporu sektoru potravinářství, pro který je určeno celkem 578 milionů korun. V případě, že se podaří zajistit další navýšení finančních prostředků v průběhu roku 2021, jsem připraven posílit právě dotační programy zaměřené na podporu živočišné výroby a potravinářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Celkem je na národní dotace pro příští rok určeno 3,8 miliardy korun. Do odvětví živočišné výroby je určeno celkem 2 527,4 mil. Kč, do odvětví rostlinné výroby 501,4 mil. Kč, do potravinářství 578 mil. Kč a na ostatní aktivity 193,2 mil. Kč.

Do návrhu rozpočtu dotačních programů v zemědělství pro rok 2021 je nově zařazen také Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, a to tak, aby mohl být v případě potřeby ihned spuštěn. Program je uváděn bez finančních prostředků, v případě vzniku škod způsobených přírodními pohromami, mimořádnými událostmi, nepříznivými povětrnostními podmínkami a velkými průmyslovými haváriemi bude prováděn a financován na základě příslušného usnesení vlády,

Dotační programy pro rok 2021 obsahují programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond), programy, jejichž existence je pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit nezbytná (např. udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat, podpora včelařství), programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (jako podpora prevence šíření karanténních virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou, podpora šlechtitelské činnosti) a programy, které kladou důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů).

Národní dotační programy pro rok 2021

 

 

Kód

prog.

 

Název programu

 

rok 2021
dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje)
tis. Kč tis. Kč
1.D. Podpora včelařství 105 000
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy 35 000
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů 95 000
1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství 15 000
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 205 000
3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 312 000 18 000
6. Genetické zdroje 78 500
8. Nákazový fond 763 100
9. Poradenství a vzdělávání 155 700 700
10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací 20 000
10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 23 000
13. Podpora zpracování zemědělských produktů 500 000
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 84 000
17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 22 000
18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 26 900 36 100
19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 400 000
20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 902 000
23. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče 3 000
Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství 0

*)

3 100 200 699 800
C e l k e m 3 800 000

 

*) Finanční prostředky na program budou v případě vzniku škod způsobených mimořádnými událostmi stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

Zdroj: MZe, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

2.11.2020 17.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Voda a naše peněženka, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKAVÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Únor 2021 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7