18. 6. 2024

15.10.2020 9.36, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Webový seminář EWA k opětovnému využívání vody

Dne 16. září 2020 uspořádala Evropská asociace pro vodu (EWA) první z řady webových seminářů na různá odborná témata. Tyto webové semináře jsou náhradou za Evropské vodní symposium, které se mělo konat v květnu 2020 v Mnichově jako součást odborného doprovodného programu veletrhu IFAT.

Odborný doprovodný program byl nakonec bez náhrady zrušen jako celý veletrh, jehož další ročník se bude konat až v roce 2022. Jedna z tematických sekcí Evropského vodního symposia byla věnována problematice opětovného využívání vody jako součásti oběhového hospodářství Evropské unie. Odborným garantem sekce byl prof. Wanner z VŠCHT Praha, který byl poté požádán, aby pro EWA připravil i program webového semináře a vlastní seminář i moderoval. Jelikož bylo v období od května do září 2020 mezitím přijato nové nařízení EU k recyklaci vody (v plném znění názvu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/741 ze dne 25. května 2020 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody), vycházel program webového semináře z tohoto nařízení s cílem ukázat i praktické aplikace v Evropě i ve světě.

Webový seminář organizačně zajištovala paní Maj Britt Rosenmeyer Olsen, zástupkyně ředitele sekretariátu EWA, která seminář i uvedla. Webový seminář se konal v prostředí profesionálního konferenčního software, který umožňoval moderátorovi představovat jednotlivé přednášející a řídit diskuzi stejně jako při „kontaktních“ akcích. Samozřejmá byla i prezentace přednášek přes celou obrazovku. Vhledem k tomu, že se seminář konal online, zúčastnili se jej i účastnící mimo Evropu, kteří by patrně na klasický seminář do Evropy nepřijeli. V době konání akce bylo připojeno na 50 platících posluchačů.

První přednáška prof. Wannera byla věnována novému nařízení EU a situaci v recyklaci vod v Evropě. V úvodu byly shrnuty důvody pro zavádění opětovného využívání vody, k nimž patří zejména:

  • Častější a opakované periody sucha.
  • Zvyšující se vodní stres ve stále větším počtu zemí EU.
  • Rostoucí potřeba vody pro zemědělství, průmysl a lidskou spotřebu.
  • Neustále rostoucí cena vody pitné, což na druhou stranu zlepšuje ekonomiku opětovného využívání vody.
  • Pokrok v technologiích čištění i terciárního dočišťování odpadních vod a možnost vyrábět takovou kvalitu recyklované vody, která odpovídá účelu použití.
  • Zvyšující se akceptace recyklované vody veřejností, která jí považuje za součást oběhového hospodářství.

V další části přednášky byly shrnuty dostupné údaje o objemech recyklovaných vod a účelech jejich používání v jednotlivých státech EU a zmíněné některé příklady pro jednotlivé oblasti opětovného využívání vody. Závěrečná část přednášky pak popsala cestu EU k jednotnému nařízení a vysvětlila cíle a účely nařízení, obsah jednotlivých paragrafů i obou příloh týkajících se kvality recyklovaných vod, způsobu její kontroly a řízení rizik spojených s opětovným využíváním vody. V závěru přednášky vyjádřil prof. Wanner přesvědčení, že tímto nařízením dostávají členské státu EU jednotný a účinný právní nástroj pro opětovné využívání městských odpadních vod nejen v zemědělství, ale i v průmyslu, údržbě městské infrastruktury a zeleně a pro ochranu životního prostředí obecně.

Další přednášku přednesl prof. Jens Haberkamp z University aplikovaných věd v Münsteru, SRN, který je zároveň mluvčím odborné skupiny pro recyklaci vod Německé asociace pro vodu DWA. Jeho příspěvek byl věnován technologiím terciárního čištění, které jsou dnes v provozním měřítku k dispozici pro produkci recyklované vody v „zařízeních pro výrobu recyklované vody“ (v terminologii nařízení EU). Jeho přednáška vycházela ze dvou příruček, které DWA vydala pro tuto oblast, a sice:

Treatment Steps for Water Reuse, 2008

Non-potable Water Reuse, 2019

Druhá příručka definuje požadavky na kvalitu vody v následujících oblastech:

Zavlažování v zemědělství

Zavlažování městské zeleně a při tvorbě krajiny

Ostatní použití v urbanizovaných oblastech (mytí vozovek, ochlazování, aj.)

Průmyslové použití.

V další přednášce seznámil prof. José Matos z University Lisabon posluchače s realizací rozsáhlých projektů opětovného využívání vody v Lisabonu pro zavlažování městské zeleně. Ukázal, jak bylo postupně využívání recyklované vody zahrnuto do strategického plánu využívání vodních zdrojů města. Recyklovaná voda je ve městě využívána pro údržbu velkých parků jednak v nové revitalizované městské čtvrti Alcantara a jednak v známé čtvrti kolem řeky Tejo, která byla vybudována pro Expo 1998. Zdrojem vody jsou místní městské ČOV, přičemž ČOV Alcantara je podobně jako NVL ÚČOV Praha postavena částečně v podzemí se zelenou střechou na betonové konstrukci. Recyklovaná voda je dále v Lisabonu využívána pro tyto účely:

Chlazení/ohřev v průmyslu

Proplachování stok

Mytí zařízení, automobilů a vozovek

Pro požární účely ¨

Vytváření vodních ploch pro rekreační účely.

Další přednášku na semináři přednesla Dr. Eileen J. O’Neill, která dnes působí jako soukromý konzultant, ale do roku 2019 pracovala řadu let jako výkonná ředitelka americké WEF (Water Environment Federation). Dr. O’Neill prezentovala řadu recyklačních projektů z následujících oblastí opětovného využívání vody:

Zavlažování trávníků a zahrad v Kalifornii

Zavlažování zemědělských pozemků, zavlažování pro krajinářské účely na Floridě

Doplňování zdrojů podzemních vod, Orange County, Kalifornie

Nadlepšování zdrojů povrchových vod, Virginie.

Kromě popisu technického řešení a požadované kvality recyklované vody se Dr. O’Neill soustředila i na problematiku přístupu veřejnosti k recyklačním projektům. Ukazuje se, že pro úspěch recyklačních projektů je důležité nejen úspěšné a bezpečné technické řešení, ale také souhlas dotčené veřejnosti. To bylo dokumentováno na několika úspěšných projektech, např. na projektu doplňování zdrojů podzemních vod v oblasti San Diego v Kalifornii. Díky intenzívně vedené kampani s využitím nezávislých expertů se podařilo v r. 2019 zvrátit ve veřejném hlasování původní rozhodnutí tamějších úřadů zastavit projekt recyklace vyčištěných odpadních vod pro účely doplňování místních aquiferů.

Poslední přednášku připravil Dr. Josef Lahnsteiner z Rakouska, který působí jako ředitel skupiny VA TECH WABAG pro technologie, výzkum a vývoj. Dr. Lahnsteiner se podílel přes 35 let jako expert na řadě velkých recyklačních projektů po celém světě. Mj. působí mnoho let jako konsultant a člen představenstva společností provozujících známé recyklační systémy v městě Windhoek v Namibii. V roce 2019 se stal Dr. Lahnsteiner předsedou skupiny specialistů IWA pro opětovné využívání vody. Vzhledem ke jeho rozsáhlým mezinárodním zkušenostem byla jeho přenáška nazvána „Stav opětovného využívání vody z mezinárodní perspektivy“.

První část této přednášky byla věnována velkým projektům recyklace městských odpadních vod s využitím ve městech a pro environmentální účely. Např. Káhira v Egyptě využívá pro tyto účely 80 000 m3/d z recyklačního zařízení Madinaty zpracovávajícím odpadní vody od cca 1 milionu obyvatel Nové Káhiry. Dalším příkladem bylo zařízení pro recyklaci odpadních vod v městě Jubail v Saudské Arábii, které produkuje 120 000 m3/d vody pro zavlažování zeleně a doplňování vody v mokřadech s ptačí rezervací. Další část přednášky byla věnována využití recyklované vody pro průmyslové účely např. pro rozsáhlé průmyslové komplexy v okolí města Chennai v Indii, které bude v roce 2022 hostit další konferenci IWA o opětovném využívání vody. Poslední část přednášky se zabývala projekty opětovného využívání vody pro pitné účely. Zde byly představeny ty nejznámější projekty:

Nepřímého využívání pro pitné účely jako doplňování podzemních vod v Orange County či v San Diegu v Kalifornii, v Toreele v Belgii či zdrojů podzemních vod pro město Perth v Austrálii.

Přímého využívání pro pitné účely jako Windhoek, Namibia, Beafort, JAR, Big Spring, Wichita Falls či El Paso v USA. Samozřejmě největší pozornost byla věnována projektu ve Windhoeku, kde byla detailně popsána i použitá technologie a dosahovaná kvalita vody.

Dr. Lahnsteiner zakončil svou přednášku konstatováním, které lze považovat i za souhrn celého webového semináře: „Opětovné použití a recyklace vody představují hlavní faktor ekonomicky udržitelného a sociálního rozvoje životního prostředí.“

Všechny přednášky na webovém semináři byly nahrávány a EWA uvolnila tyto nahrávky pro použití odbornou veřejnosti. První přednášku věnovanou recyklaci vod v Evropě a novému nařízení EU spolu s částí diskuze lze nalézt na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=01w7aAz99NM&t=415s

Zbývající čtyři přednášky jsou uloženy na této adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=OP_rqF91-yI&feature=youtu.be

Tento první odborný web seminář EWA ukázal, že i touto formu lze připravit zajímavou odbornou akci, která poskytne potřebné informace, aniž by zájemce musel někam složitě cestovat, shánět ubytování apod. Zdá se, že bez ohledu na aktuální pandemickou situaci se i v budoucnu bude výměna informací ubírat tímto směrem. EWA proto připravila ji celou sérii webových seminářů, jak mohou zájemci zjistit na stránkách asociace:

https://www.ewa-online.eu/events.html

Jiří Wanner, předseda OS Čištění a recyklace městských odpadních vod CzWA

 

15.10.2020 9.36, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5