2. 7. 2020

Významné investiční akce na Úpravně vody Želivka

V rámci investiční činnosti realizované správcem – Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. a financované vlastníkem úpravny vody, společností Úpravna vody Želivka došlo v průběhu posledních 10 let k významným změnám v technologii úpravny. Zde je přehled investic:

2001 – Rekonstrukce VN rozvoden ( 22 kV a 6 kV),

2002 – Rekonstrukce ASŘ – přechod na procesní řízení a decentralizovaný systém,

2003 – Zdravotní zabezpečení vody pro obce zásobované z provozního vodojemu, dávkování NaClO,

2004 – Likvidace úniku chloru – chlorovna 2 ( zvýšení bezpečnosti provozu ÚV),

2005 – Rekonstrukce hlavního velínu ÚV ŽELIVKA (navázala na rekonstrukci ASŘ), celkově nová dispozice hlavního velínu, použití velkoplošných obrazovek, 

2005 – Likvidace úniku chloru – chlorovna 1 ( zvýšení bezpečnosti provozu ÚV),

2006 – Rekonstrukce vápenného hospodářství I. etapa – změna skladování vápenného hydrátu a novéřešení přípravy vápenného mléka,  

2006 – Rekonstrukce dávkování aktivního uhlí (v případě vysokých koncentrací pesticidů – možné najetí dávkování AU),

2007-2008 -Rekonstrukce vápenného hospodářství II. etapa – osazení nové technologie na výrobu vápenné vody,

2009-2010 –Rekonstrukce ozonizace; 2 nové linky (kapacita : 2 x 16 kg/hod O3), nově -výroba ozonu z dováženého kapalného kyslíku, vnos ozonu do vody pomocí statických mísičů GDS (Gas Dispersion System), 2 GDS systémy na jednu  směšovací nádrž, celkem 6 GDS systémů na 3 směšovací nádrže,

2011 – Sanace trhlin betonového ostění štolového přivaděče, která spočívala v namontování 16 ks nerezových rámů do problematického úseku přivaděče.

Plán investic je zpracován nejprve ve střednědobém investičním plánu (SIP) a pak dále detailněrozveden do ročního investičního plánu (RIP). Vedle toho probíhají jak na technologii, tak i na stavební části takzvané podlimitní a nadlimitní opravy. Je nutné zdůraznit,že veškeré investice i opravy se provádějí za plného provozu úpravny, protože ÚV Želivka jako zdroj pitné vody pro hlavní město Praha a ostatní regiony Středočeského kraje a kraje Vysočina je nenahraditelný.

Nově jsou připravovány další významné investice do technologie úpravny vody. Jedná se především o rekonstrukci čerpací stanice surové vody (ČSSV). Potřeba rekonstrukce vyplývá ze dvou skutečností, a to jako první je stáří zařízení ČSSV, jehožjedna část (ČSSV 1) byla uvedena do provozu v roce 1972, a druhá část (ČSSV 2) v roce 1986. S výjimkou vlastních čerpadel je ostatní zařízení na mezi životnosti. Druhou skutečností je změna výkonu ČSSV, kdy z důvodu poklesu spotřeby vody jsou čerpadla provozována mimo svoji optimální oblast s dopadem na energetickou účinnost. Další připravovanou akcí je výstavba flotace a rekonstrukce filtrů na filtraci 2. V této stavbě je navržen vybudovat na filtraci 2 první stupeň separace suspenzí – flotaci a rekonstruovat filtry na dvouvrstvé s novým drenážním systémem. Nelze se nezmínit o další akci, kterou je kalové hospodářství. Jedná se o realizaci strojního odvodňování kalů z flotace (prvního separačního stupně) a pracích vod z filtrů filtrace 2 a filtrace 1. 

Zdroj: ÚV Želivka

22.5.2012 15.17, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, 40. výročí úpravny vody Želivka

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2