22. 9. 2020

12.5.2020 9.23, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Výzkumníci mají první výsledky monitoringu koronaviru v ČOV

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM monitoruje (VÚV TGM) odpadní vody na čistírnách odpadních vod na výskyt SARS-CoV-2. Podle VÚV TGM prokázaly první výsledky pozitivní nález v bezmála 11 procent lokalit.

Monitoring výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách začal ve VÚV TGM., v. v. i., v polovině dubna 2020, a to ve spolupráci s analytickou laboratoří Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., v Brně (VÚVeL), která se zabývá se stanovením virů ve vodách, a provozovateli ČOV.  Aktuálně probíhá spolupráce s cca 20 ČOV, většina je o velikosti 10 000–100 000 EO, ale jsou zařazeny i menší ČOV do 2 000 a do 10 000 EO a také jedna ČOV nad 100 000 EO. Celkově je na tyto ČOV napojeno přes 760 000 obyvatel (cca 912 000 EO). V příslušných okresech bylo od začátku epidemie do 29. 4. 2020 hlášeno cca 1 280 nakažených osob, tj. 0,17 % napojených.

V první etapě monitoringu bylo analyzováno 37 vzorků ze 17 lokalit, přítomnost specifických genových segmentů viru SARS-CoV-2 byla zjištěna ve 4 vzorcích, tj. v 10,8 %. Ve vzorcích byla molekulárně-biologickou metodou PCR detekována také přítomnost dalších hygienicky významných skupin virů (norovirů a adenovirů), které byly přítomny i v čištěných odpadních vodách, což potvrzuje, že použitá metoda je dostatečně spolehlivá a citlivá.  Předběžné výsledky ukazují, že zvolený přístup cílený na průkaz výskytu viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách je pro daný účel využitelný.

Zdroj a podrobnější informace na stránkách VÚV TGM., ilustrační foto Naše voda

12.5.2020 9.23, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

PLUŽINY - šetrné zemědělství v PrazePLUŽINY - šetrné zemědělství v Praze
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4