21. 5. 2019

Výstavba vodní nádrže v Kolovči finišuje

Výstavba nové vodní nádrže u Kolovče, která je budována ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem v Domažlicích a Městysem Koloveč, se zdárně blíží do finále bez jakýchkoliv komplikací. Připomíná to Domažlický deník.

“V rámci pozemkových úprav budou do budoucna v Kolovči vybudovány celkem 3 vodní nádrže. Jako prioritní byla zvolena ta, na které se v těchto dnech dokončují poslední úpravy. „Účelem její výstavby je především zadržení dešťové vody v krajině v případě rozsáhlých dešťů. V období sucha má vodní nádrž pozitivní účinek hlavně z hlediska zásobování vodou do sousedních pozemků. Dále pak funguje jako stabilní ekologický prvek, nabízí určité zázemí živočichům a rostlinám. Celkově má tato výstavba přinést blahodárný účinek na krajinu. Nádrž by měla zčásti působit i jako protipovodňové opatření, jelikož částečně dokáže zadržet i případné přívalové deště,“ uvedl starosta Kolovče Václav Pergl.

Investorem projektu je Státní pozemkový úřad Domažlice. Jedná se o pozemkovou úpravu hrazenou z Evropských fondů na základě výsledků pozemkových úprav, které v katastrálním území Koloveč proběhly v letech 2012 – 2015. V případě vodních nádrží se z velké části financují z Programu rozvoje venkova, který je výrazně dotován Evropskou unií, tzn., že nejsou ze 100% hrazeny státem. Míra podpory EU je v tomto případě okolo 40 – 100%, zbytek je hrazen státem. Po zrealizování projektu stát stavbu bezplatně převádí do vlastnictví obce včetně pozemku, který se nachází pod danou stavbou. Obec si posléze majetek zahrne do svého majetku a následně ho spravuje a dohlíží na to, aby skutečně splňoval účel, pro který se budoval.

Vodní nádrž tvoří 1 hektar zatopené plochy s objemem nádrže 17 500 m3 v klidovém stádiu. Součástí stavby je i výstavba zeleně s téměř 500 metrovou polní cestou, která zpřístupňuje jak nádrž, tak ostatní přilehlé pozemky. Potřebné dodělávky se budou realizovat do konce měsíce října tohoto roku, poté se nádrž bude napouštět a bude následovat závěrečná přejímka stavby do majetku Městyse Kolovče a závěrečná kolaudace stavby.

Zdroj: domažlický deník, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (nejde o předmětnou nádrž)

13.10.2017 7.19, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2