29. 3. 2023

9.3.2023 8.35, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Výsledky sledování rtuti v hraničních vodních tocích se SRN

V únoru 2023 odbor vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Ohře předložil zprávu, která se týká Sledování rtuti v hraničních tocích se SRN za rok 2022.

Tato zpráva krom sledování jakosti hraničních vod obsahuje i kontrolu a hodnocení obsahu rtuti ve vzorcích vody a v sedimentech řeky Reslavy a Ohře, dále pak v sedimentech nádrže i na odtoku z nádrže Skalka a v neposlední řadě i ve svalovině ryb odlovených ve vodní nádrži Skalka.

Odběry vzorků vody a sedimentů jsou vždy doplněny údajem o denním průtoku vody odečítaném na limnigrafu v Arzbergu na území SRN. Odběry vzorků na řece Reslavě byly cíleně prováděny i při zvýšeném průtoku. V roce 2022 bylo z Reslavy odebráno 18 vzorků, z toho 6 za průtoků, tedy vyšších než 10 m3/s. Z předložené zprávy vyplývají následující závěry:

  • Zatížení řeky Ohře v profilu nad soutokem s Reslavou je z hlediska obsah u rtuti (Hg) zanedbatelné. Nalezené hodnoty v roce 2022 přesáhly mez stanovitelnosti Hg <0,02 μg/l pouze jednou, a to hodnotou 0,06 μg/l.
  • V roce 2022 byla v Reslavě zjištěna nejvyšší průměrná koncentrace rtuti od roku 1998, a to 0,79 μg/l; v této hodnotě jsou zohledněny i odběr za zvýšených průtoků.
  • Z výsledků ze sledování Reslavy v profilu Pomezí hranice plyne zvýšený obsah rtuti ve vodě. V rámci provozního monitoringu byla nejvyšší hodnota koncentrace Hg zaznamenána dne 8. dubna 2022, a to 7,78 μg/l.
  • Průměrné hodnoty koncentrací rtutí zjištěné za rok 2022 ve splaveninách jsou na sledovaných profilech (Reslava a Ohře na přítoku do VN Skalka) prakticky shodné s minulým obdobím, a jsou mírně nižší než na počátku sledování, tj. roku 2010-11.
  • Sedimenty v nádrži Skalka byly v roce 2022 sledovány na deseti profilech a při porovnání s odběry z let minulých jsou hodnoty stanovení Hg ve svrchní vrstvě sedimentu velmi podobné.
  • Výsledky analýz sedimentu na odtoku z VN Skalka v roce 2022 vyplývá, že hodnoty koncentrace rtuti v čerstvém sedimentu na odtoku z nádrže Skalka byly na obdobné úrovni, jako v roce 2021.
  • Ryby v nádrži, především dravé, obsahují několikanásobně vyšší koncentrace rtuti ve svalovině, než je limit uvedený v Nařízení komise (ES) č. 1881/2016, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách. Obsah rtuti v rybách nalezený v roce 2022 se výrazně neliší oproti letům minulým.

Zdroj a foto (stopovací pokus na Ohři): Povodí Ohře

 

9.3.2023 8.35, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

K PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECHK PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2