19. 7. 2019

Výročí největší krkonošské povodně bere KRNAP jako závazek k další péči o vodní toky

Jednou z priorit Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) je péče o drobné vodní toky a ochrana mokřadů jako prevence před povodněmi. Zdůraznil to dnes mluvčí KRNAP Radek Drahný v souvislosti s výročím největších známých krkonošských povodní v roce 1897.

„Na tuto katastrofu naši předchůdci zareagovali mimo jiné stavbou hrazenářských děl, která měla podobné škody minimalizovat. V duchu tohoto odkazu i Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) pečuje o vodní toky tak, aby neznamenaly hrozbu,“ uvedl Drahný.

Správnost takového přístupu potvrzuje podle ředitele správy KRNAP Jana Hřebačky každý přívalový či dlouhotrvající déšť. „Hrazenářská díla výrazně snižují riziko škod na majetku státu, obcí a měst i soukromých osob,“ konstatuje Hřebačka. Svou silou však velká voda vždy některé přehrážky poničí a pak je třeba taková místa co nejdříve opravit, aby případná další velká voda nezpůsobila větší škody. „Oceňujeme tuto aktivitu Správy KRNAP. To, že přívalové deště v Krkonoších nemívají tragické následky, je do jisté míry díky tomu, že správa parku v minulosti mohla investovat do správné údržby koryt potokůa řek na svém území,“ říká místostarosta města Vrchlabí Michal Vávra. „Nechci ani domyslet, jaké škody by přívalové deště mohly způsobit, pokud by správci vodních toků, mezi nimi i Správa KRNAP, tuto péči zanedbala nebo pokud by na opravy neměli peníze,“ dodal Vávra.

Péče o drobné vodní toky však není jedinou aktivitou, kterou se Správa KRNAP snaží ovlivnit vodní režim v území. Hory by obecně měly být přirozenou zásobárnou vody. Řada kroků v minulosti však způsobila, že dešťové srážky z hor rychle odtékají. Proto Správa KRNAP v  projektu Stabilizace významných lesních ekosystémů staví přehrážky v melioračních kanálech, které odvodňovaly podmáčené partie na hřebenech hor, aby na nich mohl být vysazen les. Lidé ale až po dlouhé době zjistili, jak důležitá je ochrana ekologických funkcí mokřadů a rašelinišť jako regulátorů vodního režimu v krajině a stanovišť typických organismů (zejména vodního ptactva a specifických společenstev rostlin). Proto dnes musíme řadu chybných kroků z dřívějších desetiletí napravovat. V rámci projektu bude postaveno na 600 přehrážek. Z toho již 150 vybudováno bylo a 450 jich vznikne v průběhu dalších dvou let.

Důležitou aktivitou Správy KRNAP je také environmentální vzdělávání. Školám nabízí projektové vyučování Voda v Krkonoších, které dětem přibližuje hlavní toky Krkonoš, vodopády, rašeliniště a ledovcová jezera. Děti se seznámí s hlavními zástupci květeny rostoucí podél potoků, rašelinišť a na vlhkých loukách, s vodní faunou a hlavně s významem vody v krajině.

Správa KRNAP spravuje 585 km drobných vodních toků – potoků, potůčků a říček.

Naše voda

2.8.2011 14.14, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4