20. 8. 2019

18.6.2013 8.53, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Vykácené stromy v Uherském Hradišti už nahradila nová výsadba

Náhradní výsadba za vykácené stromy v rámci první etapy stavby protipovodňových opatření pro Uherské Hradiště a Staré Město skončila. Z celkových 478 stromů a 1750 keřů tvoří převážnou většinu lípy malolisté a javory babyky, uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

V následujících letech dostanou pravidelnou zálivku i ošetření. Jedná se například o udržování všech míst v bezplevelném stavu, odstraňování suchých a poškozených částí nebo opravu mulčování, kůlů a jejich úvazků. „Zemní práce na všech stavebních objektech jsou v plném proudu,“ popsal aktuální dění na stavbě generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Skončily také práce na mikropilotách v oblasti sídliště Štěpnice a stavbaři naopak v uplynulých dnech zahájili betonáž základů zdí u čistírny odpadních vod. Před ukončením je i zvýšení hrází za bývalými kasárnami, které stavbaři přislíbili dokončit v předstihu kvůli rekonstrukci Sokolské ulice. „K dnešnímu dni vyfakturoval zhotovitel 20,5 miliónu korun,“ doplnil generální ředitel s tím, že sdružení zhotovitelů nyní počítá s pracemi i o sobotách a nedělích.

Náhradní výsadbu zajistili vodohospodáři na katastrálním území Staré Město, Mařatice, Uherské Hradiště a Kunovice. Hotovo je i oplocení zahrádek ve Staroměstských štěpnicích. Na osazovaných lokalitách se vyskytují i další druhy dřevin, jako například javor klen, olše, topol bílý, vrba bílá, vrba křehká, topol šedý, topol osika, střecha, topol černý, jasan ztepilý, dub letní, jírovec, jerlín, lípa velkolistá, lípa malolistá, javor mléč, habr, třešeň ptačí nebo dub zimní.

Určené lokality, plochy pozemků, kompoziční záměr a počty vysazovaných dřevin spolu konzultovali ekolog Povodí Moravy, s.p., zúčastněné městské úřady a také autorizovaný krajinářský architekt. Výsadba se uskutečnila podle norem technologie vegetačních úprav v krajině. Situační plán počítal s výsadbou ve sponu asi 12 metrů, při tomto následujícím většinovém parametru výpěstků – obvod kmene 14 – 16 cm, zemní bal, výška kmene 2,2 metru a zapěstovaná koruna. U každého stromu jsou tři kůly o délce asi 250 centimetrů, s rákosovou ochranou proti okusu a mulčovací vrstvou z drcené borky.

Protipovodňovou ochranu Uherského Hradiště a Starého Města před vysokými průtoky na řece Moravě zajistí v první etapě stavby za 222 milionů korun, z čehož 167 milionů korun pokryje dotace Ministerstva zemědělství ČR. Jedná se o kombinaci zemních valů, zdí či obtoku, které postupně vyrostou na obou březích řeky a potoka Salaška. Zhotovitelem stavby se stalo Sdružení Uherské Hradiště. Stavba ochrání až před stoletými průtoky řeky Moravy zvýšením kapacity jejího koryta na 818 metrů krychlových za vteřinu s převýšením 30 centimetrů. Projekt pro stavební povolení vypracoval Dopravoprojekt Brno a.s. ve spolupráci s HYCO PROJEKT a.s. Bratislava a dokumentaci pro územní řízení měla na starosti firma Pöyry Environment a.s.

K úplnému dokončení protipovodňové ochrany Uherského Hradiště a Starého Města bude ještě třeba vyprojektovat a provést další etapy staveb nad a pod městem. Konkrétně se jedná o úsek od obchvatu od Kunovic po čistírnu odpadních vod a od zaústění Březnice po Kudlovský potok.

Naše voda, foto PMO

18.6.2013 8.53, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1