13. 7. 2020

22.10.2018 8.56, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2018

Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2018.A: V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:

– Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

– Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.

V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé této podkategorii maximálně 2 stavby.

B: Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby nebo jejich ucelené části realizované na území České republiky, u kterých byl oznámen záměr o užívání dokončené stavby, nebo u kterých byl vydán kolaudační souhlas, a to v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

C: Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení přínosů staveb z hlediska jejich koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,

vodohospodářských účinků a technických a ekonomických parametrů,

účinků pro ochranu životního prostředí,

funkčnosti a spolehlivosti provozu,

využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií,

estetických a sociálních účinků.

D: Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodohospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností, zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací (dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku do soutěže v zapečetěné obálce s nadpisem „Vodohospodářská stavba roku 2018“ na adresu: Svaz vodního hospodářství, z.s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, současně s dokladem o zaplacení vložného do soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100.

E: Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to:

30 000,- Kč + DPH v platné výši

(podkategorie staveb o investičních nákladech nad 50 mil. Kč).

10 000,- Kč + DPH v platné výši

(podkategorie staveb o investičních nákladech pod 50 mil. Kč).

F: Požadované doklady:

Popis stavby na 2 až 4 stránky, který se orientuje na její priority z hledisek uvedených v odstavci C v písemné i elektronické podobě (ve formátu Word) na CD.

Doklad, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy (kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že příslušný úřad nezakázal užívání stavby ve smyslu § 120 stavebního zákona).

3 až 5 fotografií stavby v elektronické podobě na CD ve formátu JPG.

Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.

Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele doplňující informace, případně doklady.

G: Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného zašlete do 15. února 2019. Přihláška je ke stažení zde.

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH ČR, z.s. a SOVAK ČR, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší informace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH ČR, z.s., tel. 257 325 494 nebo na adrese info@svh.cz.

Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Sovak a Vodní hospodářství.

Zdroj: www.sovak.cz., ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

22.10.2018 8.56, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, Výběrová řízení

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2