16. 7. 2019

VÚMOP zahájil cyklus seminářů o půdoochranných technologiích

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) zahájil tento týden cyklus seminářů s tématikou půdoochranných technologií a jejich využití pro plnění podmínek standardu dobrého zemědělského a ekologického stavu (DZES). Ústav o tom informuje na svých webových stránkách. 

Semináře jsou určeny pro zemědělce, kteří mají své DPB vedeny v LPIS a jsou povinni dodržovat standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES). V rámci školení bude rovněž prezentována Protierozní kalkulačka, která představuje účinný nástroj pro posouzení vhodnosti osevních postupů a správné nastavení protierozní ochrany v souladu se standardem DZES 5. Pro omezení eroze, zadržení vody v krajině a zlepšení vláhových poměrů je důležitý obsah organické hmoty v půdě. Proto bude rovněž představen Kalkulátor bilance organické hmoty a možnosti jeho využití v praxi.

Protierozní kalkulačka, o které jsme již na portálu Naše voda informovali, přitom umožňuje uživatelům posoudit vhodnost osevních postupů a správné nastavení protierozní ochrany v souladu se standardem DZES 5. Zemědělci nebo poradci mohou pomocí Protierozní kalkulačky jednoduše, rychle a efektivně vyhodnotit erozní ohroženost na daném pozemku a jsou schopni navrhnout účinná protierozní opatření nejen v rámci plnění standardu DZES 5, ale i nad jeho rámec s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Kalkulačka umožní přímo zemědělcům, nebo za pomoci akreditovaných poradců ministerstva zemědělství, modelovat různé varianty zastoupení plodin a použitých technologií na vybraných zemědělských parcelách. Kalkulačku je možné využít i jako alternativy půdoochranných technologií v rámci DZES 5.

Výpočet bilance organické hmoty v orných půdách je online aplikace, která poskytne uživatelům nástroj pro popis vlivu hospodaření na obsah půdní organické hmoty prostřednictvím výpočtu její bilance. Model výpočtu vychází z metodiky zpracované ve Výzkumném ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislavě a je založen na dlouhodobých polních pokusem, díky kterým mohly vzniknout tabulky s koeficienty potřebnými k výpočtu bilance uhlíku. Model byl uzpůsoben podmínkám České republiky tak, aby odrážel specifika naší republiky, jak z pohledu produkčního hodnocení půd, tak z pohledu některých specifik hospodaření na zemědělské půdy. Prezentovaná verze bilance je stále zpřesňována a zdokonalována s cílem vytvoření modelu vystavěném na dostupných pedologických, klimatických a dalších souvisejících databázích.

Termíny a místa konání seminářů

  Kraj Datum Místo
1 Vysočina 5. 10. 2016 zasedací místnosti budovy MZe ČR Pelhřimov, U stínadel 1316, Pelhřimov
2 Jihomoravský 26. 10. 2016 Brno, Kotlářská 53
3 Středočeský 3. 11. 2016 Poštovní 4, 261 01 Příbram V
4 Pardubický 8. 11. 2016 zasedací místnosti v budově OSSZ (bývalého Okresního úřadu) Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
5 Ústecký 10. 11. 2016 Agrokomplex Bohušovice
6 Zlínský 15. 11. 2016 Uherské Hradiště, Svatoplukova 346
7 Olomoucký 16. 11. 2016 Motorest ZD Kokory

 

Semináře začínají vždy od 9.00 hodin

Zdroj a foto: VÚMOP

 

7.10.2016 9.33, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4