28. 3. 2023

28.7.2022 8.59, Rubrika: Statistiky a kauzy

VÚLHM: Loni kleslo poškození lesů abiotickými vlivy

Klimatické extrémy a jimi způsobené povodně, sucho, vítr (tornáda), sníh, námraza jsou vedle hmyzu také příčinami poměrně rozsáhlého poškozování našich lesů. Přesto oproti roku 2020 došlo v roce 2021 k poklesu poškození lesů abiotickými vlivy asi o 30 %, podobně jako u poškození hmyzem a houbami.

Podle evidence zaslané vlastníky a správci lesa Lesní ochranné službě dosáhl v roce 2021 celkový objem nahodilých těžeb 13,8 mil. m3, z toho tvořily abiotické vlivy 30 % (4,1 mil. m3), biotické vlivy 70 % (9,7 mil. m3). (Zdrojem předkládaných informací je Zpráva o výskytu škodlivých faktorů v lesích Česka za rok 2021, kterou zpracovává každoročně Lesní ochranná služba (LOS), VÚLHM, v. v. i. Hlavním podkladem jsou hlášení lesního provozu, podchycující v roce 2021 67 % celkové rozlohy lesa. Všechny prezentované údaje o objemu dřeva nebo ploše porostů zasažené působením hodnocených abiotických faktorů představují součty z hlášení zaslaných vlastníky lesa na adresu Lesní ochranné služby. Údaje pokrývají dvě třetiny (66,6 %) plochy lesa v České republice. Nejedná se tedy o přepočet na celé území ČR.)

Rok 2021 se řadí mezi sedm nejteplejších let v historii (všechny spadají do období 2015–2021). Ve světě byla zaznamenána celá řada extrémů, jako vlny veder v Britské Kolumbii, neobvykle chladné počasí v Mexiku, silné deště a povodně v Evropě. V Belgii a v Německu došlo vlivem extrémních srážek a sesuvů půdy k obrovským škodám a více než 200 obětem na životech.

V České republice byl rok 2021 z hlediska průběhu počasí charakteristický relativně dlouho trvající sněhovou pokrývkou i ve středních polohách, dostatkem srážek a nízkými teplotami v jarním období. Teplotně i srážkově byl rok 2021 v ČR normální. Z hlediska vývoje lesních porostů a zejména z hlediska vlivu počasí na tlumení kůrovcové kalamity ho můžeme považovat za příznivý.

Velmi dramatické bylo naopak období silných bouřek na přelomu června a července, kdy se vyskytlo i tornádo, které prakticky zlikvidovalo části několika obcí na Hodonínsku, a které bohužel přineslo i ztráty na lidských životech. Právě kvůli sérii bouřek doprovázených silným větrem, krupobitím i lokálními záplavami byl rok 2021 nejnákladnější z hlediska živelních pojistných událostí od vzniku samostatné ČR – celkové pojistné škody byly vyčísleny na 5,77 mld. Kč.

Podle evidence zaslané vlastníky a správci lesa Lesní ochranné službě dosáhl v roce 2021 celkový objem nahodilých těžeb 13,8 mil. m3, z toho abiotické vlivy 30 % (4,1 mil. m3), biotické vlivy 70 % (9,7 mil. m3). V roce 2020 bylo z plochy zahrnující 68 % lesa hlášeno celkem 19,8 mil. m3 nahodilé těžby. Mezi roky 2020–2021 tak došlo k poklesu o ca 30 %.

Roky 2020 a 2021 byly pro stav lesa příznivější především z hlediska teplot a srážek. To zmírnilo stres suchem, avšak porosty oslabené dlouhým suchým obdobím 2015–2019 stále chřadnou a projevuje se to i v objemu a podílu dřeva, které je vlastníky lesa evidováno jako škody suchem.

Celkový objem nahodilých těžeb nahlášených vlastníky lesa v důsledku poškození všemi abiotickými vlivy činil v roce 2021 4,1 mil. m3 (2020: 4,4 mil. m3; 2019: 4,42 mil. m3; 2018: 6,4 mil. m3).

Nejvyššího podílu mezi abiotickými činiteli dosáhlo poškození větrem – 2021: 2,31 mil. m3 (57 % z celkových abiotických škod), 2020: 2,69 mil. m3; 2019: 2,57 mil. m3; 2018: 4,62 mil. m3.

Suchem bylo v roce 2021 poškozeno 1,56 mil. m3 (38 %) dřeva (2020: 1,54 mil. m3; 2019: 1,29 mil. m3; 2018: 1,62 mil. m3). Suchem netrpí pouze smrk, ale také borovice, dub nebo další druhy lesních dřevin.

Sněhem bylo v roce 2021 poškozeno 130 tis. m3 dřeva (2020: 119 tis. m3; 2019: 507 tis. m3; 2018: 49 tis. m3).

Při hodnocení nahodilých abiotických těžeb podle krajů bylo za rok 2021 nejvíce poškozeného dřeva hlášeno z kraje Vysočina (723 tis. m3), druhý byl kraj Středočeský (641 tis. m3) a třetí kraj Jihočeský (524 tis. m3).

Kraj Vysočina a Jihočeský kraj figurovaly mezi nejvíce postiženými regiony i v roce 2020 (Vysočina 2020: 586 tis. m3; 2019: 447 tis. m3; Jihočeský kraj 2020: 672 tis. m3; 2019: 497 tis. m3).

Nepříznivá situace byla také v kraji Jihomoravském (2021: 518 tis. m3; 2020: 691 tis. m3; 2019: 568 tis. m3).

Objem abiotických nahodilých těžeb v těchto čtyřech krajích (Vysočina, Středočeský, Jihočeský a Jihomoravský) tvořil podle došlých hlášení ca 59 % (2,41 mil. m3) všech nahlášených abiotických škod za rok 2021 (4,1 mil. m3).

V ostatních krajích byly objemy abiotických nahodilých těžeb výrazně nižší – v krajích Olomouckém, Plzeňském, Pardubickém a Moravskoslezském se pohybovaly mezi 217–258 tis. m3, v krajích Karlovarském, Zlínském, Královéhradeckém a Libereckém pak 116–184 tis. m3. V Ústeckém kraji to bylo pouze 87 tis. m3.

Nepříznivá situace je již několik let především v kraji Jihomoravském, Jihočeském a Vysočina. Moravskoslezský kraj byl na předních místech v evidenci vystřídán krajem Středočeským. Důvodem je především fakt, že na severní Moravě již byla podstatná část porostů vykácena.

Škody větrem za rok 2021 byly nejvyšší v Jihočeském kraji (474 tis. m3, 2020: 626 tis. m3; 2019: 371 tis. m3). Dále v kraji Vysočina (217 tis. m3, 2020: 257 tis. m3; 2019: 172 tis. m3). Více než 200 tis. m3 dřeva poškozeného větrem bylo za rok 2021 nahlášeno také z kraje Středočeského (236 tis. m3) a Plzeňského (210 tis. m3).

Škody suchem za rok 2021 byly nejvyšší v kraji Vysočina (ca 390 tis. m3), Středočeském kraji (369 tis. m3) a Jihomoravském kraji (352 tis. m3). Jihomoravský kraj je silně zasažen už více let po sobě (2020: 508 tis. m3; 2019: 460 tis. m3).

Objem dřeva poškozeného suchem v těchto třech krajích představuje 71 % celkového objemu suchem poškozeného dřeva za rok 2021. Svědčí to o tom, že kalamitní vliv sucha se ze severní Moravy přesunul na jižní Moravu a odtud se situace zhoršuje směrem na západ, přes Vysočinu do středních Čech.

Odhad vývoje pro rok 2022 je obtížný, spíše lze očekávat stále vysoké objemy nahodilých těžeb, a tím méně prostoru pro cílenou výchovu lesních porostů. Novou výzvou se stává péče o velké plochy obnovovaných porostů, které byly vytěženy především v posledních pěti letech.

Více informací o zdravotním stavu lesů najdete v publikaci Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum 2022, která je ke stažení zde: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2022/06/ZOL_Suppl_2022.pdf

Zdroj a foto: VÚLHM

 

28.7.2022 8.59, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

K PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECHK PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2