6. 6. 2020

VSOZČ chce letos proinvestovat 200 milionů

Na rok 2012 plánuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) vynaložit na investice do rozvoje vodovodů a kanalizací z vlastních prostředků zhruba 104 milionů Kč, další finance na projekty ve výši cca 105 milionů se bude snažit získat z různých dotačních titulů a dalších finančních zdrojů. Oznámilo to VSOZČ na svém webu.

V únoru 2012 byla dokončena výstavba nové čistírny odpadních vod ve Žluticích, zahájená v listopadu 2010.  K výstavbě této nové čistírny vedlo sdružení několik důvodů. Původní žlutická čistírna s technologií ze 70. let by do budoucna, vzhledem k rostoucím legislativním požadavkům, již nebyla schopna zajistit řádné čištění odpadních vod. Její kapacita by navíc nestačila na připravované napojení dalších okrajových části Žlutic. Velkou nevýhodou původní čistírny byl i fakt, že byla otevřená a přitom blízko obytné zástavby. Proto se sdružení rozhodlo vybudovat v místě původních objektů čistírnu zcela novou, vybavenou nejmodernější technologií a navíc kompletně zastřešenou.

Investice na Tachovsku se týkají především rozsáhlých projektů rekonstrukcí čistíren odpadních vod a výstavby kanalizací ve Stříbře, Tachově a Chodové Plané, podpořených dotacemi z ministerstva zemědělství a Plzeňského kraje.Cílem všech tří projektů je celkové zlepšení odvádění i čištění odpadních vod v regionu. Práce na nich budou trvat až do června 2012 a předpokládané náklady dosáhnou zhruba 140 milionů Kč. Součástí projektů je dobudování kanalizačních sítí v těch částech měst, kde dosud chyběly, celkem jde zhruba o 8,5 km nové kanalizace. Rekonstrukcemi všech tří čistíren, jejichž součástí je i jejich kompletní automatizace, se vytvoří lepší podmínky pro odstraňování dusíkatého znečištění. To umožní lépe plnit limity uložené vodoprávními orgány. První výsledky investic jsou přitom patrné už dnes. Na čistírně v Tachově již fungují nové aktivační nádrže a výsledná kvalita vyčištěné vody bez problémů splňuje limity pro nejlepší dostupné technologie.

Vybrané dodavatelské firmy zároveň pracují na dostavbě kanalizací. V Tachově je v současné době již dokončena kanalizace v ulicích Tovární a Americká a před dokončením je kanalizace v Oldřichově. V Chodové Plané je hotová kanalizace v Nádražní ulici a ve Stříbře bude do června příštího roku kompletně odkanalizovaná jižní část města.

Budou zahájeny také dva významné projekty na Vejprtsku, jedná se o výstavbu nové zastřešené čistírny odpadních vod a s ní souvisejících kanalizačních stok v Loučné a dále o dostavbu kanalizace ve Vejrptech. Obě investice jsou součástí společného německo – českého projektu s názvem „Čisté vody horního Krušnohoří“, na kterém VSOZČ spolupracuje se dvěma německými partnery – sdruženími obcí z příhraničního saského regionu . Celý projekt by měl být dokončen do konce roku 2013.

Mezi dalšími investicemi plánovanými na rok 2012 na Karlovarsku lze uvést výstavbu nové čistírny odpadních vod v Mariánské (části obce Jáchymov), dále dokončení rekonstrukce administrativní budovy úpravny vody Březová či výměny a rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Karlových Varech. Na Tachovsku bude v rámci 1. etapy výstavby dokončena nová dosazovací nádrž na čistírně odpadních vod  v Kladrubech, dále bude zahájena výstavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v Lázeňské ulici v Konstantinových Lázních, odkanalizování další části zástavby u nádraží ČD ve Svojšíně, rekonstrukce vodovodu v ul. Na Výsluní na Přimdě, kanalizace mezi ul. Májová a Jabloňová ve Stříbře a výstavba vodovodu mezi obcemi Racov, Darmyšl a Staré Sedlo, který zajistí zásobení těchto tří obcí z kvalitnějšího podzemního zdroje z Racova. Připravena je i řada dalších projektů, jejichž realizace bude ovšem záviset na tom, zda se podaří uspět v žádosti o dotace u ministerstva zemědělství a krajů.

Zdroj: VSOZČ

24.5.2012 7.16, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5