27. 9. 2022

21.7.2021 12.10, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Vodohospodářský ústav vydal katalog opatření pro zadržení vody v krajině

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (VÚV) vydal „Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině“ (dále jen „katalog opatření“) jako metodickou pomůcku pro návrhy systému opatření při adaptaci území na projevy extrémních hydrologických situací – především sucha a povodní.

Katalog opatření obsahuje vzorová opatření a měl by napomoci k jednotnému přístupu při přípravě, návrhu a zpracování účinných systémů opatření v rámci uzavřeného hydrologického celku. Cílem katalogu opatření je představit možná řešení a nastínit jejich využití v území včetně popisu jejich případných vlivů na všechny složky životního prostředí i společnost. Katalog opatření je určen pro zpracovatele studií proveditelnosti, projektanty pozemkových úprav, zástupce státní správy a samosprávy a v neposlední řadě i pro širokou odbornou a laickou veřejnost. Měl by se stát nedílnou součástí plánovacích procesů, ať již podle Rámcové směrnice EU (2000/60/ES) nebo Povodňové směrnice (2007/60/ES), kde by měl doplnit již stávající katalogy opatření.

Katalog opatření vymezuje pět druhů opatření, které byly také hodnoceny z hlediska účinnosti a efektivnosti. Těchto pět druhů zahrnuje celkem 26 typů opatření. Některé typy jsou dále členěny na detailní typy (např. malé vodní nádrže, průlehy, příkopy) nebo komponenty (např. revitalizace). Pro jednotlivé typy opatření (popř. pro jejich detailní typy) byly navrženy identifikátory, které mimo jiné vycházejí ze zažité praxe návrhů plánů společných zařízení v rámci komplexních úprav. Katalog opatření je doplněn o dva informační listy Agrolesnická opatření a Hospodaření s dešťovou vodou. Celkem bylo vytvořeno 13 katalogových listů pro opatření na zemědělské půdě (včetně listu pro malé vodní nádrže – MVN).

Pro opatření na lesní půdě bylo vypracováno celkem 9 katalogových listů a pro opatření na tocích a v nivách existují 4 katalogové listy. U některých typů opatření (např. průleh, organizační, agrotechnická) existují ještě podrobnější modifikace (např. záchytný průleh apod.), která jsou podrobněji charakterizována v jednotlivých katalogových listech jako detailní typy. List pro MVN obsahuje popis 6 detailních typů vycházejících z normy ČSN 75 2410 a to těch, které se ukázaly jako vhodné pro účely řešení zadržení vody v krajině. Tam, kde to bylo relevantní, byla doplněna fotodokumentace vzorových příkladů opatření, popř. jejich schématické nákresy. Struktura katalogového listu byla navržena tak, aby případný uživatel katalogu opatření byl seznámen se základními charakteristikami konkrétního opatření, jeho přínosy a případně i negativními vlivy na různé složky životního prostředí a společnost. Struktura katalogového listu vychází částečně i z katalogu pro plánování dle Rámcové směrnice, ze kterého převzala některé části.

Katalog opatření najdete na: http://www.suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/p1_katalog_opatreni_0.pdf, ilustrační foto (malá vodní nádrž Zalíbená rekonstruovaná Lesy ČR) Naše voda – Nina Havlová

 

 

21.7.2021 12.10, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2022 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31