4. 8. 2020

Vodohospodářské stavby roku 2012: Rekonstrukce úpravny vody III. Mlýn

Jako jedna z vodohospodářských staveb roku byla na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2013 oceněna v soutěži Svazu vodního hospodářství (SVH) a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) rekonstrukce úpravny vody III. Mlýn.

Připomněl to dnes mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Jiří Hladík. Právě SVS byla totiž investorem stavby, jejím zhotovitelem pak byla společnost SMP CZ, technický dozor zajišťovala společnost Severočeské vodovody a kanalizace a generálním projektantem byl HYDROPROJEKT CZ. Stavba v celkovém finančním objemu 44,7 milionu korun bez DPH byla zahájena předáním staveniště 2. dubna 2012 a podle schváleného harmonogramu byla dokončena 19. listopadu 2012.

Úpravna vody III. Mlýn je určena pro zásobování města Chomutova a okolí. Byla uvedena do provozu roku 1961. Zdrojem surové vody pro výrobu pitné vody je voda z nádrží Kamenička a Křimov a vodní tok Chomutovka. Maximální výkon technologické linky úpravny vody před rekonstrukcí byl 190 l/s, průměrný 120 l/s.

„Tato úpravna měla po 50 letech provozu zastaralé technologické zařízení. Došlo tak k rekonstrukci kalového hospodářství, které bylo nahrazeno moderní technologií strojního odvodnění kalů. Odpadní vody z technologické linky úpravny (prací vody z pískových filtrů, prací vody z filtrů s aktivním uhlíkem a odpadní vody z chemického hospodářství) jsou dnes odváděny na kalové hospodářství, kde jsou strojně odvodňovány. Odsazená voda je vypouštěna přes retenční nádrže do řeky Chomutovky,“podotýká generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Rekonstruovány byly také dvě kruhové otevřené vyrovnávací nádrže a došlo tak k jejich navýšení přibetonováním (na objem 2 x 275m3), zastřešení a zasypání. Rekonstruována byla také retenční nádrž a částečně i provozní budova úpravny. Nainstalována byla moderní účinná technologie pro zahuštění odpadních vod na kal – konkrétně dvě flotační jednotky. Byl postaven přístavek pro šnekový lis a kontejner, a také jímka pro vápenné kaly. V areálu byly rovněž provedeny související úpravy trubních vedení.

Naše voda

30.5.2013 13.26, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6