21. 9. 2020

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech zdraží vodu o 2,7 procenta

Na území 91 měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, se v roce 2014 zvýší vodné a stočné v průměru o 2,7 %. Tento nárůst schválili zástupci členských obcí na zasedání valné hromady sdružení v pátek 29. listopadu 2013. Sdružení to oznámilo ve své zprávě.

Průměrný spotřebitel z domácnosti tak za vodu vydá v roce 2014 o necelých šedesát pět korun ročně navíc.

„Vodné se zvyšuje minimálně, jen na úroveň pravděpodobné inflace v roce 2014. Více se zdražuje stočné, a to především z toho důvodu, že si stále náročnější čištění odpadních vod vyžaduje rychlejší růst provozních nákladů. Také je potřeba zajistit větší zdroje na obnovu a dostavbu veřejných kanalizačních sítí. I přes toto navýšení však zůstává vodné a stočné na našem území stále pod celorepublikovým průměrem,“ uvedl Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

„Růst vodného a stočného je již několik let ovlivňován výrazným poklesem spotřeby vody. Až osmdesát procent nákladů na provoz vodovodních a kanalizačních sítí jsou pevné náklady, které je potřeba hradit bez ohledu na vývoj spotřeby, tedy i přes pokles zdrojů na jejich pokrytí, “ doplnil Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.  „V příštím roce předpokládáme pokles spotřeby oproti roku 2012 o dalších 3,7%, zvyšují se platby za nákup surové vody a navíc po devalvaci české koruny musíme očekávat zvýšení nákladů na materiály, včetně pohonných hmot a na služby nakupované od zahraničních dodavatelů minimálně o 3,5%, což ani předpokládaný pokles cen silové elektřiny a distribučních poplatků za elektřinu o 10% zdaleka nevyrovná. Podle cenového vzorce určeného Evropskou komisí bychom mohli zvýšit cenu ještě více – o další dvě procenta. Ale díky trvalému hledání úspor můžeme navrhovat pro rok 2014 menší růst cen,“ dodal Antonín Jágl.

Zajištění dodávky kvalitní pitné vody i odvádění a čištění odpadních vod jsou jednou ze základních úloh obcí, vodné a stočné je přitom pro ně hlavní zdroj financí na investice do obnovy a rozvoje veřejných vodovodů a kanalizací. „Je třeba si uvědomit, že z této vybrané částky se dobrá třetina odevzdá státu ve formě daní, poplatků za využití povrchové či podzemní vody, vypouštění vyčištěných odpadních vod, ukládání kalů apod.  Stát ovlivňuje úroveň vodného a stočného a míru nutných investic také stále se zpřísňujícími legislativními předpisy či dalšími požadavky, jako bylo například zavedení cenového vzorce v souvislosti s poskytnutou dotací z roku 2007, který požaduje každoročně zvyšovat v ceně vodného a stočného její část určenou na investice do majetku vodovodů a kanalizací,“ upozornil Josef Hora.

„Sdružení si letos připomíná dvacet let od svého založení. Po celou tuto dobu pravidelně investujeme do obnovy i rozvoje veřejných vodovodů a kanalizací v  členských obcích řádově sto až tři sta milionů ročně. Naší výhodou je vzájemná solidarita obcí a velký rozsah provozovaného území. Jen díky tomu jsme schopni ve spolupráci s odbornou provozní společností hledat řešení, která umožňují maximálně využít již existující infrastrukturu v regionu, vyvarovat se zbytečně předraženým investicím a s pomocí národních i evropských dotačních zdrojů tak udržet vodné a stočné pod republikovým průměrem,“ dodal Josef Hora.

Průměrná cena vodného a stočného bude v roce 2014 na území sdružení 72,55 Kč za 1 m3 včetně DPH.  Jedná se o průměrnou částku, vypočítanou z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné resp. odpadní vody. Vodné a stočné je totiž účtováno ve dvousložkové formě. Jeho pohyblivá část se vypočítává podle skutečné spotřeby, cena vodného v této pohyblivé části bude 36,03 Kč, cena stočného 27,73 Kč včetně DPH za m3. K této ceně se připočítává pevná složka, která se určuje jako roční pevná platba podle velikosti fakturačního vodoměru. Konečná cena za kubík vody se tak u různých odběratelů liší a uváděná průměrná cena odpovídá ceně, která by byla účtována v případě jednosložkového vodného a stočného.

Naše voda

2.12.2013 0.57, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4