20. 8. 2019

Vodohospodáři podporují plán ministerstva na snížení aplikace pesticidů

Zlepšení stavu povrchových vod je jedním z cílů Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v ČR, která zpracovalo ministerstvo zemědělství. Plán plně podporuje také Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR, kterým implementovalo požadavky směrnice 2009/128/ES a nařízení 1185/2009/ES, vydalo ministerstvo v loňském roce ve znění, které akceptovalo také připomínky SOVAK ČR. Podle obchodního ředitele společnosti Veolia voda Ondřeje Beneše přitom představují cíle akčního plánu zlepšení současného stavu. „Zejména cíl snížení výskytu pesticidních reziduí v povrchových a podzemních vodách je pro budoucnost oboru zásadní. Z iniciativy ministerstva zemědělství by tak mělo dojít k legislativní úpravě povolených způsobů aplikace přípravků v blízkosti vodních zdrojů, realizaci preventivních opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů či zlepšení informovanosti vodohospodářů i široké veřejnosti o způsobu a vlastní aplikaci látek ve veřejně dostupném systému Registru zemědělské půdy (k dispozici na adrese http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/), který spravuje právě ministerstvo zemědělství,“ uvedl Beneš.

S roční periodicitou bude prováděno ministerstvem zemědělství vyhodnocení plnění Národního akční plánu a vodohospodářská obec tak v roce 2014 očekává detailnější informace o naplňování stanovených cílů. Kompletní dokument je k dispozici na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/udrzitelne-pouzivani-pesticidu/.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

31.12.2013 10.00, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1