19. 10. 2019

Vodohospodáři opravují kanalizace v Benešově nad Ploučnicí a Duchově

Severočeská vodárenská společnost (SVS) odstraní nevyhovující kanalizační výusť v Benešově nad Ploučnicí a zrekonstruuje kanalizaci v Duchcově. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Obsahem první investiční akce SVS je výstavba gravitační splaškové kanalizace, kanalizačního výtlaku a čerpací stanice odpadních vod v lokalitě poblíž městského koupalištěv Benešově nad Ploučnicí. Gravitační kanalizační stoka bude z kameniny průměru 300 mm v délce 159 metrů. Bude napojena na novou čerpací stanici odpadních vod. Pro kanalizační výtlak bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 90 mm v délce 198 metrů. Nová čerpací stanice odpadních vod (ČSOV 6) bude z prostorových důvodů jednokomorová.

V Bezručově ulici se již nachází stávající betonová kanalizační stoka vejčitého profilu 600/900 mm, která vede na volnou výusť DC 15. Bude nadále využívána pro odvádění dešťových vod, zatrubněného potoka ze sídliště a je do ní zaústěn i přepad z bazénů koupaliště. Nově na tuto stoku bude provedeno i zaústění bezpečnostního přepadu z ČSOV 6. Z důvodů velkého množství stávajících sítí v lokalitě a nutnosti zachovat stávající vejčitou kanalizační stoku nelze umístit nově budovanou gravitační kameninovou kanalizační stoku a nové výtlačné potrubí do jednoho společného výkopu. Závěrem budou obnoveny povrchy komunikací všíři výkopů s tím, že finální asfaltový povrch bude investiční akcí města.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. června 2012. Stavební práce mají být podle nyní schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Děčín, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem pět staveb za celkových 74,32 milionů korun bez DPH.

V Duchcově,v Husově ulici, je zase původní betonová kanalizace z 30. let 20. století vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, má vymleté dno a praskliny. Jde o stoku „A“ tvořenou potrubím vejčitého profilu 500×750 mm a stoku „B“ profilu 400×600 mm. Stoka „A“ je zaústěna v Masarykově ulici proti zámku do betonové kanalizace shodného stáří. Stoka „B“ je zaústěna do betonové stoky v ulici Městské příkopy.

Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 400 mm v délce 161 metrů a průměru 500 mm v  délce 55 metrů. Celkem bude rekonstruováno 216 metrů kanalizace. Zároveň bude přepojeno 27 stávajících kanalizačních přípojek a jedna uliční vpusť. Dojde i k přepojení vedlejších stok. Rekonstruovaná stoka vedená v původní trase bude napojena na stávající kanalizační síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. června 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 20 staveb za celkových 85,68 milionů korun bez DPH.

Naše voda

 

27.6.2012 14.42, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁKRN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2019 >>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3