5. 4. 2020

Vodohospodáři opravili průsaky v hrázi vodního díla Hustopeče II

Vodní nádrž Hustopeče II je po opravě prosakující hráze v současné době již plně funkční. Informovala o tom dnes mluvčí státního podniku Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Pracovníci Povodí zaznamenali podle mluvčí na vodním díle Hustopeče II zvýšené průsaky, a to z 0,2 l/s  na 1,4 l/s. Koncem března letošního roku proto nádrž vypustili a zjistili, že k průsakům docházelo na pravém břehu odpadního koryta od skluzu bezpečnostního přelivu. Následovalo zpracování projektové dokumentace a vydání Oznámení o udržovacích pracích. Samotná oprava pak proběhla v měsících srpnu a září 2013 a byla realizována dodavatelsky.

„Průsaky hrází a jejím podložím byly sanovány použitím jílové geosyntetické izolace – bentonitové rohože. Ta byla uložena pod opevnění návodního líce hráze nádrže v ploše 40 m x 5 m.“ objasnil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Spodní okraj rohože byl zapuštěn 1,3 m pod úroveň dna nádrže, horní okraj byl vytažen na šířku role 5 m do tělesa hráze. „Před vlastním uložením bentonitové rohože bylo nutné v ploše jejího umístění provést rozebrání kamenné dlažby opevňující návodní líc hráze a kamennou záhozovou patku dlažby“, přiblížil postup prací ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek.

Poté stavbaři vykopali podkladní vrstvy dlažby a zeminy v tělese hráze. V patě návodního svahu vykopali rýhu do hloubky 1,3 m pod úroveň dna nádrže. V této délce byly odhaleny tři meliorační drenáže z pálené hlíny, ze kterých po jejich přerušení vytékala voda. Tyto drenáže zatěsnili granulovaným bentonitem. Rohož byla pomocí ocelových skob v horní části přichycena do tělesa hráze. Na umístěnou rohož se rozprostřela zemina, povrch se upravil a položila se geotextilie, která se připevnila k podloží ocelovými skobami. „V patě návodního svahu se zřídila patka 50 cm x 50 cm z původního lomového kamene. Na geotextilii se položila původní dlažba s vyklínováním úlomky kamene“, uzavřel Cenek.

Vodní dílo Hustopeče II bylo vybudováno v roce 1950 na toku Štinkovka přibližně 5 km severně od města Hustopeče. Do správy státního podniku Povodí Moravy byla nádrž převzata od Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2011. Nádrž Hustopeče II je známá také jako Zadní rybník. Nachází se v Jihomoravském kraji a náleží ke katastrálnímu území Hustopeče. Maximální plocha nádrže je 35 200 m2 a maximální objem nádrže tvoří 50 500 m2. Hráz je zemní sypaná homogenní, v koruně má délku 120 m, šířka koruny je 2,2 m a její maximální výška je 3,5 m.

Hlavním účelem nádrže je protipovodňová ochrana města Hustopeče. K vedlejším účelům pak patří nadlepšování průtoku v toku Štinkovka, zásoba užitkové vody a sportovní rybářství. Provozovatelem nádrže je povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice závodu Střední Morava. Obsluha je zajišťována pracovníky Moravského rybářského svazu, místní organizace Hustopeče.

Naše voda, foto Povodí Moravy

8.10.2013 12.03, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3