10. 7. 2020

Vodohospodáři opětně varují před vyléváním tuků do WC

Zlozvyk splachovat zbytky oleje po smažení kapra nebo řízků do záchodů a tedy do kanalizace vyvolává zbytečné náklady na údržbu kanalizačních sítí. Opětně na to upozornila mluvčí Středočeských vodáren (SVAS) Lenka Kozlová.

„Je snadné po smažení olej vylít do kanalizace. Bohužel si nikdo neuvědomuje, že tuk v kanalizačním potrubí ztuhne. Tím dochází k jeho usazování a následnému zanášení potrubí kanalizační přípojky a kanalizace. Což má za následek omezenou průtočnost v kanalizačním potrubí,“ vysvětluje Tomáš Hloušek, technolog pitných a odpadních vod Středočeských vodáren. „Přebytečný tuk z domácností se odevzdává ve sběrných dvorech. Tím se předejde zbytečným výdajům spojených s čištěním kanalizační přípojky, ale i starostem s ucpanou přípojkou nejen v době vánočních svátků,“ upozornil Hloušek.

„Náklady spojené s čištěním kanalizační přípojky způsobené vypouštěním tuků se pohybují v průměru mezi 3000 až 5000 korun podle náročnosti jednotlivých případů a hradí je vlastník kanalizační přípojky,“ uvedl Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace SVAS. „V loňském roce jsme zaznamenali celkem 148 případů čištěných přípojek kanalizace a z toho bylo z důvodu ucpání přípojky celkem cca 69 případů. V letošním roce již evidujeme kolem 57 případů ucpání kanalizace z důvodu vypouštění tuků,“ zdůrazňuje Dragoun.

Pro některé vlastníky připojených nemovitostí podle něj bohužel představuje kanalizační stoka ideální místo pro likvidaci jakéhokoliv odpadu, ať se jedná o již zmiňované zbytky jídel, léků, ale i o použité hygienické potřeby, staré barvy a ředidla, zbytky čisticích prostředků, rovněž i mazadla a oleje. „Likvidace jakéhokoliv odpadu, které nepatří do kanalizace, je v rozporu s kanalizačním řádem a s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod. Odběratel se tak vystavuje sankcím, a to peněžním až do výše 15 000 Kč nebo i přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod,“ vysvětlil Dragoun.

Jak již dříve informoval mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek, do kanalizace se rozhodně nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Další informace naleznete na internetové adrese http://www.svas.cz

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

22.12.2015 7.31, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2