23. 10. 2018

Vodním dílům Povodí Vltavy žádné nebezpečí nehrozí

Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu a nehrozí jim problém, kterému aktuálně čelí vodní dílo Oroville v Kalifornii. Zdůraznil to v dnešní tiskové zprávě Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností Povodí Vltavy.

Roldán tak reagoval na dotazy médií, která se v souvislosti s přehradou Oroville zajímají o stav přehrad v ČR. Sledování a hodnocení technické bezpečnosti vodních děl je v České republice zajišťováno prostřednictvím technicko – bezpečnostního dohledu (TBD). Ten spočívá v kontinuálním pozorování a prohlídky vodních děl, v měření jejích deformací, sledování průsaku vod, jakož i hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu k předem určeným mezním nebo kritickým hodnotám. Jedná se o desítky  až stovky údajů, které jsou na významných vodních dílech zaznamenávány většinou automaticky.

V ČR je dána povinnost vykonávat TBD všem majitelům významnějších vodních děl zákonem o vodách (č. 254/2001 Sb.) a vyhláškou o technickobezpečnostním dohledu (č. 471/2001 Sb.). TBD nad vodními díly se dle těchto předpisů vykonává ve všech etapách přípravy a existence vodního díla. „Je třeba zdůraznit, že všechna vodní díla spravovaná státním podnikem Povodí Vltavy jsou řádně udržována a podle těchto sledování se nacházejí v bezpečném a provozuschopném stavu,“ konstatuje generální ředitel státního podniku Petr Kubala.

Vzhledem k požadované vyšší míře bezpečnosti vodních děl při povodni je v posledních letech další činností TBD posuzování vodních děl při extrémních povodních a následná realizace případných nápravných opatření. Většinou jde o zvýšení kapacity bezpečnostních objektů pro převádění vody oproti době, kdy byla tato vodní díla postavena. Jde o celosvětový trend.

Je na místě zdůraznit, že životnost vodních děl, jako je například Orlík, není omezena na určitý počet let. Tak, jak se vyvíjí lidské poznání, je prováděna jejich modernizace a údržba. Za těchto předpokladů se dalších mnoho let provozu jeví velmi optimisticky.

Státní podnik Povodí Vltavy spravuje na území o celkové rozloze 28 708 km² více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 503 km významných vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 5 600 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními elektrárnami.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová (přehrada Lipno)

13.2.2017 15.19, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Kalendář Akcí

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >