22. 8. 2019

7.10.2018 14.17, Rubrika: Statistiky a kauzy

Vodních ploch v loňském roce v ČR přibylo

Zatímco orné půdy v roce 2017 podle evidence katastru nemovitostí meziročně ubylo, výměra travních porostů, lesní půdy nebo i vodních ploch se zvýšila. Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2017, kterou se bude zabývat poslanecká sněmovna.

Podle uvedeného dokumentu představoval zemědělský půdní fond k 31. 12. 2017 podle evidence katastru nemovitostí celkem 4 205 tisíc hektarů (ha) tj. 53,3 % z rozlohy státu. Oproti roku 2016 došlo ke snížení výměry zemědělské půdy o zhruba 3,1 tis. ha, tj. o 0,04 %.

Meziroční úbytek zemědělského půdního fondu v roce 2017 spočíval podle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) především ve snížení výměry orné půdy o 7 003 ha, což je úbytek vyšší o 652 ha proti roku 2016. Naopak narostla výměra druhu pozemku trvalé travní porosty o 3 159 ha, tedy o 386 ha více než v roce 2016. Zvětšila se také výměra lesní půdy o 1 809 ha a výměra v kategoriích „zastavěné plochy a nádvoří“ a “ostatní plochy“ o 886 ha, to je o cca 894 ha menší nárůst než v roce 2016. Zvyšuje se výměra zahrad (o 791 ha) a vodních ploch (o 377 ha), úbytek plochy ovocných sadů dosáhl 145 ha (223 ha v roce 2016). Výměra chmelnic poklesla o 61 ha, tedy více než v roce 2016 (22 ha), výměra vinic naopak vzrostla o 173 ha, tedy o 149 ha více než v roce 2016, kdy byl nárůst 24 ha.

Naše voda, ilustrační foto (Dolanský vodopád) Naše voda – Nina Havlová

7.10.2018 14.17, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1