21. 10. 2020

16.10.2019 7.46, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Vodní tok Dunávka zadrží více vody

Státní podnik Povodí Moravy dokončil na Dunávce u Rajhradic retenční opatření. Informoval o tom dnes mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař, s tím, že tím došlo ke stabilizaci vodního režimu a zlepšení životních podmínek v potoce.

Provedené práce na Dunávce obnovily její funkci přirozeného vodního biotopu. Koryto potoka bylo v úseku mezi dálničním mostem a Rajhradicemi nekapacitní a v oblasti nejčastějšího kolísání hladiny docházelo k tvorbě nátrží a výmolů břehu. Vlivem podemletí docházelo k sesouvání svahů. Kapacita koryta vodního toku byla navíc značně omezena i náletovou vegetací. Dunávka obtížně plnila svou ekologickou i hygienickou funkci.

„Během půlroku jsme v celém řešeném úseku provedli zkapacitnění toku a stabilizovali koryto kamennou zapuštěnou patkou. Současně s tím jsme vytvořili retenční přehrážky, vznikly vodní zdrže a zlepšil se vodní režim. Ve zdržích vznikly vhodné podmínky pro život vodních a s vodou spjatých živočichů, došlo k vytvoření vhodných stanovišť pro rozšíření vodomilné vegetace a mokřadních společenstev,“ popisuje hlavní význam stavební akce generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Obě retenční přehrážky byly zbudovány jako pevné jezy s hraditelnými propustmi. Dotčené ochranné hráze byly v rámci akce dosypány a urovnány, taktéž byla provedena jejich stabilizace kamennou zapuštěnou patkou a opevnění návodních svahů kamenným záhozem. „Před dokončením prací proběhla také výsadba doprovodné zeleně, volená ze stanovištně vhodných druhů dřevin typických pro dané vegetační pásmo a lokalitu, jako jsou např. vrba, javor, dub a olše. Současně s tím jsme také na vytypovaných místech upravili břehy pro přístup zvěře,“ doplňuje Gargulák.

Díky umístění níže položené přehrážky až pod výusť z areálové kanalizace firmy SIAD Czech, spol s.r.o. je zejména v letních suchých měsících jinak nedostatečný přítok z povodí výrazně posílen vypouštěnou vodou z průmyslového areálu. Díky tomuto řešení je zajištěno stálé zvodnění v celé délce předmětného úseku. Výše položená přehrážka má kromě akumulační a retenční i druhotnou funkci a to sedimentační, kdy bude v její zdrži docházet k zadržení spláchnutého materiálu z výše položených zemědělských pozemků. Zdrž níže situované přehrážky a koryto toku tak bude ochráněno před zanášením.

Akci státní podnik zahájil v březnu letošního roku. Realizace opatření probíhala na cca 1,3 km dlouhém úseku. Celá akce trvala 6 měsíců a vyžádala si náklady v hodnotě 16,3 mil. Kč. Akce byla financována z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

16.10.2019 7.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

HAUSWALDSKÁ KAPLE, ŠUMAVAHAUSWALDSKÁ KAPLE, ŠUMAVA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1