18. 11. 2018

Vodní eroze snižuje hektarové výnosy až o 75 procent

Splach ornice z polí prostřednictvím vodní eroze zásadně ovlivňuje ekonomiku zemědělského hospodaření. Uvádí se to v publikaci, kterou nedávno vydala Asociace soukromého zemědělství ČR k letošnímu Mezinárodnímu roku půdy.

Podle analýz Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) se díky vodní erozi snižují hektarové výnosy na slabě erodovaných půdách o 15 – 20 procent, na středně erodovaných půdách o 40 – 50 procent a na silně erodovaných půdách dokonce až o 75 procent. Pěstované plodiny nenajdou totiž v erodované půdě dostatečné množství živin, které potřebují pro svůj růst.

Podle VÚMOP jsou také velmi znepokojivé splachy půdy do vodárenských nádrží a zanášení rybníků, kdy transportované půdní částice a na nich vázané látky znečišťují vodní zdroje a zanášejí akumulační prostory nádrží, snižují průtočnou kapacitu toků, vyvolávají zakalení povrchových vod, zhoršují prostředí pro vodní organismy, zvyšují náklady na úpravu vody a těžbu usazenin. „Z našich zkušeností vyplývá, že náprava takovéto situace na vodní nádrži o objemu 3,5 tisíce kubíků znamená likvidaci 1 600 kubíků sedimentu, což přináší minimální náklady přesahující 600 000 korun,“ uvádí se v prezentaci VÚMOP. Uvedený objem představuje pro názornost například jeden menší, zhruba tříhektarový rybník. Podle výzkumníků nelze opomenout ani škody na samotné půdě, kterou eroze ochuzuje o nejúrodnější část – ornici, zhoršuje fyzikálně-chemické vlastnosti půd, zmenšuje mocnost půdního profilu, zvyšuje štěrkovitost, snižuje obsah živin a humusu, poškozuje plodiny a kultury, znesnadňuje pohyb strojů po pozemcích a způsobuje ztráty osiv, sadby, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Uvedená zjištění vyplývají z Monitoringu eroze zemědělské půdy, který zajišťuje Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci právě s VÚMOP. Ten byl spuštěn právě pro získání a vyhodnocení objektivních informací o rozsahu problémů s erozí a účinnosti politik v této oblasti. Vzniklé události jsou hlášeny SPÚ a jsou zaznamenány do webové aplikace dostupné na http://me.vumop.cz.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

17.11.2015 13.15, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář Akcí

<< Listopad 2018 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ORLÍK, listopad 2018VODNÍ NÁDRŽ ORLÍK, listopad 2018
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >