21. 9. 2020

O vodě a rodinném hospodaření v Kunclově mlýně

Těžko si představit vhodnější místo na uskutečnění letošních druhých Selských slavností a odborného semináře s názvem „Voda spjatá se sedláky“ než loňského vítěze soutěže Farma roku. Informuje o tom web Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR).

Potok Brzina, dva rybníky, malá vodní elektrárna, která zajišťuje veškerou elektrickou energii pro potřebu usedlosti, a vodou poháněná pila, jež slouží k příležitostnému pořezu kulatiny. Kunclův mlýn v Brzině na Sedlčansku je s vodou spjatý již déle než 300 let. Ale nejen s ní – také s rodinným hospodařením spojeným s úctou a pokorou k přírodě a tradici. Snad i proto se celodenní akce na této půvabné usedlosti ve středním Povltaví pořádaná třetí červnovou sobotu Asociací soukromého zemědělství v rámci projektu Voda, půda a sedláci setkala s takovým ohlasem. Navštívilo ji na tři tisíce lidí, zejména rodin s dětmi.

Nutno podotknout, že rodina Kunclova má s organizací podobných akcí bohaté zkušenosti, neboť je v předchozích letech v o něco menším rozsahu uspořádala ve vlastní režii. Farma je však na návštěvnost zvyklá i v průběhu roku. Kunclovi tu již řadu let provozují agroturistiku, patnáctým rokem pak oblíbené letní dětské tábory „Prázdniny v sedle“, vždy osm turnusů o kapacitě 30 dětí. Celoročně je v provozu také turistická jízdárna. A v neposlední řadě si sem nachází cestu i čím dál více zákazníků, kteří vítají rozšíření faremní nabídky o kvalitní bio hovězí maso prodávané přímo ze dvora formou bedýnek či vakuované v jednotlivých balíčcích.

Místem mnoha různých aktivit se Kunclův mlýn stal hned od počátku své novodobé historie, kdy tu po změně režimu začali hospodařit manželé Kunclovi. „Velmi dobře jsme si uvědomovali, že 22 navrácených hektarů půdy nás uživit nemůže. My jsme ovšem neřešili, jak velkým zdrojem příjmů pro rodinu hospodaření bude a zda vůbec. Hlavním cílem bylo zabránit tomu, aby krajinu ve zdejší marginální oblasti někdo jiný nešetrně neobhospodařoval nebo dokonce nedevastoval. No a k sedlačině se postupně připojily další činnosti,“ vzpomíná na začátky hospodaření Vladimír Kuncl, který farmu v roce 2011 předal svému synovi Petrovi. Ten zde aktuálně hospodaří na stovce hektarů trvalých travních porostů a věnuje se chovu masného skotu s výše zmíněnou koncovkou v podobě zpracování masa přímo na farmě a jeho prodeji konečným zákazníkům.

Navíc zdejší oblast v údolí potoka Brziny byla v rámci naší republiky stanovena jako jedno z 65 území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Jde o lokace, které mohou sloužit za vhodné adaptační opatření pro případné řešení dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu. Oblast Kunclova mlýna spadá mezi klíčové zdroje pitné vody s možností ovlivnění odtokových poměrů velkých povodí, jak informoval v průběhu sobotního odborného semináře věnovaného vodě, který byl situován v prostorách farmy, Vladimír Kuncl.

V rámci odborného programu, který moderoval předseda ASZ ČR Josef Stehlík, vystoupil také vedoucí oddělení péče o krajinu pro Prahu a Střední Čechy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Tomáš Just, jehož prezentace se týkala péče o stav vodních toků, tedy revitalizace, samovolné renaturace a ekologicky orientované správy vodních toků.

Široké veřejnosti byl určen velmi bohatý doprovodný program, jehož součástí byla i dopolední bohoslužba u kaple Nejsvětější Trojice, kterou nechali Kunclovi před několika lety vystavět na stráni za mlýnem, nebo žehnání rybníkům na louce před usedlostí.

Zdroj a foto: ASZ ČR

 

 

 

 

21.6.2016 8.35, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4