9. 7. 2020

Voda a změny klimatu budou tématem jednání evropských vodohospodářů

Pod předsednictvím Esther De Lange se chystají další dvě veřejná zasedání odborné skupiny Voda Evropského parlamentu. Informuje o tom web Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Zasedání jsou organizována ve spolupráci s evropským vodohospodářským sdružením EurEau, kde je SOVAK ČR členem. Prvním zasedáním je veřejné zasedání k tématu Voda a zaměstnanost v září tohoto roku. Vlastní předmět jednání reaguje na stále rostoucí významu sektoru vodohospodářských služeb z pohledu zaměstnanosti a to nejenom v rámci Evropské unie.

Tématu zaměstnanosti a vazbě na vodohospodářské služby se věnovala i letos publikovaná zpráva Organizace spojených národů Water and Jobs (dostupná na www.unesco.org). Zpráva mimo jiné uvádí, že až 1,5 miliardy obyvatel na Zemi pracuje v činnostech, které jsou významně na vodním hospodářství závislé. Tato zpráva je určitě zajímavá i pro budoucí zaměstnance vodohospodářského oboru v České republice, kde zatím přetrvává zájem o vysokoškolská studia „měkkých“ věd na úkor oborů technických, ale tato situace se určitě v budoucnosti změní právě s ohledem na rostoucí poptávku po odbornících z „malé“ i „velké“ vody. Vlastní výstupy ze zprávy OSN budou zařazeny na jednání odborné skupiny, kde vystoupí řada odborníků ze strany OSN, Evropského parlamentu nebo EurEau.

Návazné zasedání skupiny Voda v Evropském parlamentu je plánováno na 6. prosince 2016 s tématem Voda a přizpůsobení se změně klimatu a opět reaguje na rostoucí význam adaptačních opatření ve vodohospodářském sektoru i potřebným strukturálním opatřením. Podrobný program obou zasedání i možnost registrace účasti na vlastním jednání budou dostupné zde.

Hodnocení za rok 2015

Rok 2015 znamenal pro asociaci EurEau změnu z pohledu organizace vedení, neboť od 13. 4. 2015 se stal generálním sekretářem Neil Dhot z anglické vodohospodářské asociace Water UK. Mezi jeho pracovní historii patří mimo jiné práce pro finančního regulátora FSA. Rok 2015 byl rokem volebním a novým předsedou EurEau se tak stal Bruno Tisserand, místopředsedy Claudia Castell-Exner a Carl-Emil Larsen. Do výkonného výboru byli zvoleni Anna Linusson, Sarah Mukherjee, Mircea Macri, Klara Szatkiewicz a Roberto Zocchi. Předsedou komise EU1 se stal Arjen Frenz, předsedou komise EU2 Jean-Pierre Silan a konečně předsedou komise EU3 Carl-Emil Larsen.

Zcela zásadní pro EurEau bylo schválení dlouhodobé strategie v roce 2015. Jedním z hlavních témat roku 2015 byla také revize Rámcové vodní směrnice, kde EurEau upozorňuje mimo jiné na nekoherenci plánovacích období s vlastní realizací opatření celého vodohospodářského sektoru, nedostatečnou vázanost největších znečišťovatelů vodního prostředí vodohospodářskou politikou, nedostatečnou kvalitu dat pro reporting a kontrolu zemědělství, absenci uplatňování principu nákladové návratnosti tarifů i to, že většina členských zemí Evropské unie nebude schopna dosáhnout požadavků na dosažení dobrého stavu vod ani do roku 2027.

Dále pokračovalo připomínkování a diskuze k směrnici o pitných vodách, a to zejména čl. 7.2 a 7.3. a byl také diskutován judikát Evropského soudního dvora ke „zhoršení stavu vodního útvaru“ dle článku 4 Rámcové vodní směrnice. Pokračovala diskuze nad rolí mikropolutantů, farmaceutických přípravků, veterinárních přípravků a znovuvyužití odpadních vod, kde se zvažuje či připravuje metodika regulace na úrovni Evropské komise a kde se EurEau aktivně účastnilo připomínkového řízení. Stranou nezůstalo ani téma vyhodnocování klimatických změn či stanovisko k řešení odlehčování z kanalizačních sítí nebo k benchmarkingu a transparentnosti vodohospodářských služeb v souvislosti s aktivitou Right2Water. Veškerá stanoviska a výstupy z jednání k jednotlivým problematikám jsou k dispozici pro členy SOVAK na stránkách EurEau.

Aktivity SOVAK ČR v EurEau
Od roku 2006 je SOVAK ČR řádným členem EurEau. SOVAK ČR byl k 31. 12. 2015 v představenstvu a odborných komisích EurEau zastupován následovně:

Představenstvo a valná hromada:
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM. (VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.)
zástupce: Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.)

Komise pro pitnou vodu (EU1):
Ing. Radka Hušková (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)

Komise pro čištění odpadních vod (EU2):
Ing. Marcela Zrubková (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)

Komise pro legislativu a ekonomiku (EU3):
Ing. Petr Konečný, MBA (Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.)

Zdroj a další informace: www.sovak.cz, ilustrační foto Naše voda

 

26.7.2016 13.33, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2