12. 7. 2020

Voda pro potraviny – další soutěž ministerstva zemědělství pro nejmladší generaci

Do 9. března letošního roku mohou na adresu ministerstva zemědělství pod heslem „Soutěž“ posílat žáci základních škol a víceletých gymnásií výtvarné a literární práce v rámci soutěže „Voda pro potraviny“. Informuje o tom na svých stránkách zmíněné ministerstvo.

Soutěž vyhlásilo ministerstvo zemědělství u příležitosti letošního Světového dne vody, přičemž žáci I. stupně základních škol mají v rámci soutěže namalovat libovolnou technikou na dané téma obrázek, zatímco žáci II. stupně a gymnásií mají na stejné téma napsat povídku či fejeton. Slavnostní vyhlášení vítězů  proběhne 30. dubna, slavnostní vernisáž bude na vodohospodářské konferenci v Praze při Světovém dnu vody 22. března. Vítězná třída vyhraje jednodenní výlet „plný překvapení“, soutěžící na druhém a třetím místě obdrží věcné ceny.

Petr Havel

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „VODA PRO POTRAVINY“ 2012

(PRO POTŘEBY SOUTĚŽE UPRAVENO Z„wATER AND fOOD sECURITY“)

Organizátor soutěže

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody 2012 výtvarnou a literární soutěž VODA PRO POTRAVINY pro všechny žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií.

Patronát soutěže

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo zemědělství a záštitu nad soutěží převzali generálníředitelé státních podniků Povodí: Ing. Jiří Nedoma (Povodí Ohře, s.p.), Ing. Tomáš Vaněk (Povodí Labe, s.p.), Ing. Miroslav Krajíček (Povodí Odry, s.p.), Ing. Radim Světlík (Povodí Moravy, s.p.) a  RNDr. Petr Kubala (Povodí Vltavy, s.p.).

Cíl soutěže

Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. března. Každý rok se snažíme vodu představit z jiného pohledu. Uplynulý rok se nesl v duchu hesla: „Voda pro města“. Pro rok 2012 bylo celosvětově zvoleno téma: „Water and Food Security“ (volně přeloženo jako „Voda pro potraviny“).

K výrobě potravin je potřeba větší množství vody, než si většina lidí myslí. V dnešní doběspadá 70 % z celkové spotřeby vody na zemědělství. V průměru vypijeme asi 2-3 litry vody za den, ale je potřeba více než 1500 litrů k vyprodukování pouhého 1 kilogramu obilí a ještě desetkrát více vody k produkci 1 kilogramu masa. K výrobě takového množství jídla, které by člověka zasytilo na jeden den, je potřeba asi 3000 litrů vody.

Smyslem naší soutěže je, aby si děti uvědomily vztah mezi výrobou potravin a spotřebou vody a začaly vodu vnímat jako obnovitelný, ale svým množstvím omezený přírodní zdroj. Prosíme učitele, aby s dětmi před namalováním obrázků či napsáním povídek toto téma prodiskutovali a dobře jim vysvětlili téma soutěže.

Zadání a pravidla soutěže

Soutěž má v letošním roce dvě kategorie:

 • Výtvarnou – pro žáky I. stupně základních škol – obrázek
 • Literární – pro žáky II. stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií – povídka či fejeton.

Obrázek

 1. Do soutěže bude zařazen pouze obrázek ve formátu A3. Při jeho tvorbě je možné použít jakoukoliv z technik kreslení (vodové barvy, kresba úhlem, pastelky apod.)
 2. Každý žák může v rámci své kategorie zaslat do soutěže pouze 1 obrázek. Na Ministerstvo zemědělství budou odeslány obrázky souhrnně vždy za celou třídu.
 3. Obrázek musí mít na zadní straně čitelně uvedeno: název, jméno, příjmení, věk autora, třída, adresa školy, kraj.
 4. Práce zaslané do soutěže nebudou vráceny.

 

Povídka/fejeton

 1. Do soutěže bude zařazena pouze čitelně napsaná povídka/fejeton (ručně nebo elektronicky).
 2. Každý žák může v rámci své kategorie zaslat do soutěže pouze 1 povídku/fejeton.
 3. Povídka/fejeton by měla mít v rozsahu maximálně 2500 znaků (včetně mezer).
 4. Na MZe budou odeslány povídky souhrnně vždy za celou třídu. Povídka/fejeton může být zaslána též elektronicky na e-mail (lucie.nadvornikova@mze.cz)
 5. U každé povídky/fejetonu musí být čitelně uvedeno: název díla, jméno, příjmení, věk autora, třída, adresa školy, kraj.

 

Organizátor si vyhrazuje právo se zaslanými výtvarnými a literárními díly volně disponovat a využít je pro publikační, propagační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat je apod. Každý soutěžící nebo jeho zákonný zástupce či školské zařízení bere na vědomí, že zasláním práce do soutěže projevuje souhlas s těmito podmínkami.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zcela zrušit.

Ceny

Vítěz každé kategorie získá pro svou třídu jednodenní výlet plný překvapení. Soutěžící, kteří se umístí na druhém a třetím místě, obdrží věcné ceny.

Průběh soutěže

Vyhlášení soutěže – do 31. 1. 2012

MZe odešle dopis na odbory školství krajských úřadů se žádostí o distribuci pravidel soutěže na jednotlivé školy ve své působnosti. Součástí dopisu bude téžleták s představením a zadáním projektu. Dopis, leták a pravidla soutěže budou na příslušné odbory krajského úřadu postoupeny též v elektronické podobě z důvodu snazší distribuce na jednotlivé školy. Krajské úřady předají informaci o vyhlášení soutěže na jednotlivé školy v rámci svého kraje.

Uzávěrka soutěže – 9. 3. 2012

Jednotlivé školy odešlou nejpozději do 9. března v obálce s heslem „SOUTĚŽ“ na adresu Ministerstva zemědělství, odbor komunikace, Těšnov 17, 117 05  Praha 1 soutěžní obrázky. Povídka/fejeton může být zaslána též na adresu MZe nebo elektronicky na e-mail (lucie.nadvornikova@mze.cz).

Slavnostní vernisáž – 22. 3. 2012

U příležitosti Světového dne vody proběhne v Praze v rámci Vodohospodářské konference slavnostní vernisáž 3 nominovaných obrázků a povídek/fejetonů za každý kraj.

Výstava nejlepších prací –duben/květen 2012

Stálá expozice nominovaných obrázkůa povídek/fejetonů v budově Ministerstva zemědělství v Praze.

Vyhlášení výsledků – 30. 4. 2012

Vyhlášení vítězů soutěže a hlavního vítěze v každé z kategorií.

Předání cen – červen 2012

Jednodenní výlet plný překvapení pro celou třídu výherce v každé kategorii, předání věcných cen vítězům, kteří se umístili na druhém a třetím místě.

 

1.2.2012 12.29, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Výběrová řízení

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2