1. 6. 2020

22.3.2018 15.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Voda je základ…, i v Krkonoších

Krkonoše jsou významnou pramennou oblastí České republiky, ovlivňující vodní režim celého horního i středního toku Labe. U příležitosti Světového dne vody na to upozorňuje KRNAP ve své zprávě.

Hlavním zdrojem vody v tocích jsou dešťové a sněhové srážky, jejichž povrchový a podpovrchový odtok je výrazně regulován vegetací a schopností půd zadržet a postupně uvolňovat vodu, zejména pod horskými lesy, které pokrývají přes 80 % území. Význam vody nejenom pro Krkonoše vyzdvihujeme mj. proto, že dnes slavíme Světový den vody.

 Z údajů zveřejňovaných Českým hydrometeorologickým ústavem je patrné, že Krkonoše stále patří mezi srážkově nejbohatší oblasti ČR, byť v poslední letech vykazují spíše podprůměrné hodnoty. Odtokové poměry jsou v posledních letech, co se týká dlouhodobých ročních průměrů, výrazně nižší. Analýzy pro podzemní vody říkají, že vydatnost sledovaných pramenů v Krkonoších je pod dlouhodobým průměrem.

Proto Správa KRNAP vnímá péči o vodu jako jednu ze svých nejdůležitějších činností. Celková délka toků, které spravujeme, je 599,8 km. Do tohoto součtu patří nejmenší potůčky i hlavní toky Krkonoš, mezi které patří Labe, Jizera, Jizerka a Úpa. Ve snaze zadržet vodu v krajině co nejdéle jsme realizovali řadu projektů zaměřených na obnovu a ochranu mokřadů jako stanovišť mimořádně cenných zejména vysokou biodiverzitou. Obnovujeme původní rašelinné a podmáčené smrčiny. Tyto biotopy mají mimořádnou schopnost vodu v krajině udržet i v sušším mezidobí, a tak představují významný potenciál i v systému ochrany před škodami způsobenými přívalovými srážkami. V rámci projektu Stabilizace významných lesních ekosystémů jsme zlikvidovali odvodňovací příkopy vyhloubené v místech původních rašelinných a podmáčených smrčin s mozaikami vrchovišť a vybudovali jsme na 600 nových přepážek. Tento záměr se týkal území o rozloze přibližně 400 ha. Díky všem těmto zásahům se daří zadržet vodu v krajině a navracet původní biotopy na místa, kde do jejich vývoje v minulosti zasáhl člověk.

Naše voda, Ilustrační foto: Přepážky vybudované na historických odvodňovacích příkopech, foto Kamila Antošová, archiv Správy KRNAP

22.3.2018 15.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5