4. 4. 2020

9.4.2019 7.07, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Vláda zamítla zrušení povinnosti přimíchávat biosložky do paliv

K návrhu skupina poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 422) schválila Vláda ČR na svém jednání v pondělí 8. dubna nesouhlasné stanovisko.

Kabinet o tom informuje na svých webových stránkách. Cílem poslaneckého návrhu bylo zrušení povinnosti přimíchávat do pohonných hmot biosložky z potravinářských plodin (biopaliva první generace), například metylesteru řepkového oleje.

Jak už dříve uvedlo na svých stránkách Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), z pohledu ochrany vod je pěstování plodin první generace biopaliv nejdůležitější skutečnost, že pro zajištění řádného růstu plodin a ochrany před škůdci a plevely je nutné využít i látek spadajících do kategorie přípravků na ochranu rostlin neboli pesticidů. Jak ukazuje mnoho publikovaných studií, například Zpráva o kvalitě pitné vody za rok 2017, kterou vydal Státní zdravotní ústav, výskyt pesticidů a jejich metabolitů je potvrzen ve významném počtu zdrojů podzemních a povrchových vod, které slouží jako zdroj vody pro výrobu vody pitné. Mezi nejčastěji detekované látky, které jsou v České republice běžně aplikovány, patří Metazachlor a Metolachlor, a dnes již zakázané látky Alachlor a Atrazin. Všechny tyto přípravky jsou či dříve byly využívány při pěstování kukuřice, řepky a řepy.

Přípustnou koncentraci dané pesticidní látky v pitné vodě stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v maximální výši 0,1 μg v jednom litru odebraného vzorku. Tyto látky se z vodního prostředí nedají odstranit běžnými vodárenskými technologiemi, ale je potřeba využít pokročilých technologií na bázi ozonizace a filtrace přes aktivní uhlí. Výskyt těchto látek v nadlimitních koncentracích či jen blížící se stanovenému limitu tak obvykle znamená nutnost rekonstrukce příslušné úpravny vody a doplnění o výše uvedené technologie

Naše voda, ilustrační foto Naše voda, Nina Havlová

9.4.2019 7.07, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3