29. 5. 2020

Vláda se bude zabývat výdaji na protipovodňovou prevenci

Výdaje na protipovodňová opatření v ČR neustále rostou a i nadále porostou. Vyplývá to z „Informace o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2010 v gesci Ministerstva zemědělství”, kterou bude ve středu na svém jednání projednávat Vláda ČR.

Z uvedeného dokumentu mimo jiné vyplývá, že v roce 2010 vydaly státní podniky Povodí, Lesy České republiky a další instituce v resortu ministerstva zemědělství na protipovodňová opatření 1,384 miliardy korun, z toho vlastní zdroje těchto institucí činily 516,4 milionu korun. To je zhruba sedmkrát více, než činily výdaje příslušných podniků na stejné účely v roce 2007, kdy dosáhly veškeré výdaje 193,89 milionu korun. V roce 2010 bylo podle dokumentu vydáno 570,3 milionu korun na program odbahňování rybníků, který také patří mezi programy protipovoňové prevence. Přímo na protipovodńová opatření bylo kromě toho vyčleněno v roce 2010 v rámci pozemkových úprav 117 milionů korun.

Programy podpory prevence před povodněmi byl zahájen první etapou, v letech 2002 až 2007, v současné době probíhá druhá etapa realizace protipovodňových opatření v letech 2007 až 2013.

Na základě nově přijaté metodiky v roce 2010 “se předpokládá v následujících letech výrazně vyšší čerpání finančních prostředků na pozemkové úpravy zaměřené na protipovodňová opatření, které zajistí vyčerpání zabezpečených finančních prostředků, konstatuje se v dokumentu.

„S ohledem na výše uvedené skutečnosti se již dnes jeví jako velmi účelné a prospěšné pokračovat ve zvyšování protipovodňové ochrany také v dalších letech, tj. po roce 2013. Tato uvažovaná tzv. III. etapa programu Prevence před povodněmi by byla velmi výrazně orientována na zvýšení retenční schopnosti území podél vodních toků s využitím prostorů v poldrech k řízeným rozlivům povodňových průtoků, včetně úprav v krajině.

Pro efektivní ochranu před povodněmi je nutné zohledňovat i další požadavky Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR, a to potřebu „vycházet z kombinace opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retence vody v území, a technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků“ a dále „zachovávat a vhodným způsobem využívat přirozená inundační území“. Z důvodu současné potřeby do roku 2015 dosáhnout dobrého ekologického stavu vod (tj. včetně hydromorfologie) jakožto požadavku Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES), ke které se ČR zavázala, je tedy vhodné s ohledem na koncepčnost a efektivnost vynaloženého úsilí i finančních prostředků kombinovat technická a přírodě blízká protipovodňová opatření všude tam, kde je to možné.

Realizaci uvedených programů a opatření je nutné zajistit i nadále, současně s tím je důležité zabezpečit i dostatečné finanční prostředky, neboť jde o vynaložená efektivní opatření s návratností v úsporách na povodňových škodách. Budou realizována opatření, která budou v souladu se záměry Plánu hlavních povodí ČR a Plánů oblastí povodí,“ uvádí na závěr dokument ministerstva.

Další informace o realizaci protipovodňových opatření v ČR v gesci ministerstva zemědělství za rok 2011, bude Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předložena v termínu do 30. dubna 2012.

Za posledních 13 let způsobily povodně na našem území škody ve výši zhruba 170 miliard korun.

Zdroj: Naše voda

3.5.2011 15.31, Rubrika: Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31