1. 12. 2023

Vláda se bude zabývat výdaji na protipovodňovou prevenci

Výdaje na protipovodňová opatření v ČR neustále rostou a i nadále porostou. Vyplývá to z „Informace o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2010 v gesci Ministerstva zemědělství”, kterou bude ve středu na svém jednání projednávat Vláda ČR.

Z uvedeného dokumentu mimo jiné vyplývá, že v roce 2010 vydaly státní podniky Povodí, Lesy České republiky a další instituce v resortu ministerstva zemědělství na protipovodňová opatření 1,384 miliardy korun, z toho vlastní zdroje těchto institucí činily 516,4 milionu korun. To je zhruba sedmkrát více, než činily výdaje příslušných podniků na stejné účely v roce 2007, kdy dosáhly veškeré výdaje 193,89 milionu korun. V roce 2010 bylo podle dokumentu vydáno 570,3 milionu korun na program odbahňování rybníků, který také patří mezi programy protipovoňové prevence. Přímo na protipovodńová opatření bylo kromě toho vyčleněno v roce 2010 v rámci pozemkových úprav 117 milionů korun.

Programy podpory prevence před povodněmi byl zahájen první etapou, v letech 2002 až 2007, v současné době probíhá druhá etapa realizace protipovodňových opatření v letech 2007 až 2013.

Na základě nově přijaté metodiky v roce 2010 “se předpokládá v následujících letech výrazně vyšší čerpání finančních prostředků na pozemkové úpravy zaměřené na protipovodňová opatření, které zajistí vyčerpání zabezpečených finančních prostředků, konstatuje se v dokumentu.

„S ohledem na výše uvedené skutečnosti se již dnes jeví jako velmi účelné a prospěšné pokračovat ve zvyšování protipovodňové ochrany také v dalších letech, tj. po roce 2013. Tato uvažovaná tzv. III. etapa programu Prevence před povodněmi by byla velmi výrazně orientována na zvýšení retenční schopnosti území podél vodních toků s využitím prostorů v poldrech k řízeným rozlivům povodňových průtoků, včetně úprav v krajině.

Pro efektivní ochranu před povodněmi je nutné zohledňovat i další požadavky Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR, a to potřebu „vycházet z kombinace opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retence vody v území, a technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků“ a dále „zachovávat a vhodným způsobem využívat přirozená inundační území“. Z důvodu současné potřeby do roku 2015 dosáhnout dobrého ekologického stavu vod (tj. včetně hydromorfologie) jakožto požadavku Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES), ke které se ČR zavázala, je tedy vhodné s ohledem na koncepčnost a efektivnost vynaloženého úsilí i finančních prostředků kombinovat technická a přírodě blízká protipovodňová opatření všude tam, kde je to možné.

Realizaci uvedených programů a opatření je nutné zajistit i nadále, současně s tím je důležité zabezpečit i dostatečné finanční prostředky, neboť jde o vynaložená efektivní opatření s návratností v úsporách na povodňových škodách. Budou realizována opatření, která budou v souladu se záměry Plánu hlavních povodí ČR a Plánů oblastí povodí,“ uvádí na závěr dokument ministerstva.

Další informace o realizaci protipovodňových opatření v ČR v gesci ministerstva zemědělství za rok 2011, bude Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předložena v termínu do 30. dubna 2012.

Za posledních 13 let způsobily povodně na našem území škody ve výši zhruba 170 miliard korun.

Zdroj: Naše voda

3.5.2011 15.31, Rubrika: Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA 2023VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA 2023
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31