5. 6. 2020

28.6.2019 10.33, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Vláda schválila Věcný záměr stavebního zákona

Vláda České republiky na svém jednání dne 24. 6. 2019 projednala a schválila Věcný záměr stavebního zákona. Připomíná to a hlavní záměry shrnuje ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřich Vlasák.

Hlavním cílem novely zákona je odstranit nepřiměřenou délku řízení (průměrná délka činí 5,5 roku, cílem je zkrátit tuto průměrnou lhůtu na rok) a odstranit stávající praxi, kdy úředník stavebního úřadu si občas není jist, jaké dotčené orgány mají být osloveny.

Za hlavní pilíře nového stavebního zákona lze označit:

Jednotná stavební soustava jako součást státní správy, v jejímž čele stojí Nejvyšší stavební úřad. Cílem je stav kdy vše, co se stavby týká, by se posoudilo na jednom úřadě. Nedochází k zásahu do samosprávy – účastenství obce ve stavebním řízení zůstává nedotčeno. Výkon stavebního úřadu byl i dosud výkonem státní správy.

Sjednocení obecných i speciálních stavebních úřadů.

Dělení stavebního úřadu na oddělení, která budou specializovaná na celou šíři stavebního zákona (památková péče, životní prostředí atd.) – stavební úřad bude zahrnovat všechny dotčené orgány, specialisté budou současně nahlížet do jedné projektové dokumentace, mohou konzultovat problémy navzájem – cílem je zvýšení odbornosti, kumulace znalostí a zkušeností, vzájemná zastupitelnost, rychlost.

Jasná definice veřejných zájmů, které budou ve stavebním řízení zkoumány.

Ruší se dělení na stavební a územní řízení, bude jeden společný povolovací proces.

Prvoinstanční stavební úřad bude krajský stavební úřad (na úrovni obce s rozšířenou působností zůstávají územní pracoviště).

Odvolací orgán – Nejvyšší stavební úřad – bude v režimu apelace tj. odvolací orgán by sám měl primárně změnit rozhodnutí v případě vady vydaného rozhodnutí.

Pro prvoinstanční stavební řízení bude platit nepřekročitelná lhůta pro vydání rozhodnutí, po jejímž marném uplynutí, není-li úředníkem z konkrétního důvodu prodloužena z důvodu nedostatku žádosti či jiného zákonného důvodu, nastane automatické vydání povolení.

Změny v soudním přezkumu – zavedení apelačního principu – soud ve správním soudnictví bude schopen vadu rozhodnutí odstranit.

Spolek SOVAK ČR zastupuje zájmy vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, kteří jsou záměrem přímo dotčeni. Přestože záměr lze pokládat v principu za správný a racionální, je nutné upozornit na skutečnost, že některé aspekty zjednodušení povolovacího řízení mohou oslabit účinné nástroje ochrany práv subjektů, zajištujících služby ve veřejném zájmu, jejichž stanovisky jsou v současnosti stavební úřady vázány.

Věcný záměr stavebního zákona míří k projednání oběma komorami Parlamentu České republiky. O dalším vývoji schvalovacího procesu bude SOVAK ČR informovat na svých stránkách a v časopise Sovak.

Zdroj: www.sovak.cz, autor Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR, foto Naše voda – Nina Havlová

 

28.6.2019 10.33, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, PR Članky

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5