18. 11. 2018

Vláda schválila snížení stávajícího počtu evropsky významných lokalit

O sedm evropsky významných lokalit se sníží počet těchto území v rámci naší země. Informoval o tom dnes mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík.

Vláda totiž podle jeho údajů schválila nařízení o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Toto nařízení nahrazuje dosud platné nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (EVL), ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. a č. 371/2009 Sb. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Důvodem k přijetí nového nařízení vlády byla potřeba upravit vhodné formy ochrany pro jednotlivé evropsky významné lokality nebo jejich části v návaznosti na novelizaci zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění z roku 2009. V souladu s touto novelizací je vedle ochrany formou zvláště chráněného území, resp. smluvní ochrany nově umožněno využít institut tzv. základní ochrany.

Základní ochrana je definována přímo v § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a není s ní spojen žádný samostatný proces vyhlašování. Stanovuje pro EVL obecné ochranné podmínky a je proto vhodná pouze pro EVL s vybranými předměty ochrany. Specifické ochranné podmínky, které vyžadují některé předměty ochrany, budou nadále zabezpečeny prostřednictvím vyhlášení zvláště chráněného území, resp. uzavření smluvní ochrany. Přijetí nového nařízení vlády umožní zajistit ochranu 189 EVL prostřednictvím základní ochrany na celém jejich území a dalších 210 evropsky významných lokalit zčásti. Praktickým důsledkem a pozitivním přínosem této změny je snížení počtu vyhlašovaných zvláště chráněných území na území evropsky významných lokalit o 146 824 ha. To přispěje k značnému finančnímu i administrativnímu ulehčení při ochraně evropsky významných lokalit při současném zachování nároků na potřebnou ochranu všech lokalit. Přijetí nařízení vlády proto vítají zejm. krajské úřady, jako orgány ochrany přírody kompetentní k vyhlašování přírodních památek a rezervací, a vlastníci pozemků v evropsky významných lokalitách.

Nařízením vlády nejsou doplňovány žádné nové lokality. Z národního seznamu bylo vyřazeno 7 EVL, jejichž zrušení bylo schváleno Evropskou komisí v březnu 2011. Jedná se o následující lokality: CZ0213055 Podolí, CZ0312029 Bošice, CZ0313120 Římov, CZ0513247 Pelíkovice, CZ0623033 Znojmo – hrad, CZ0623780 Jaroslavice – zámek, CZ0813761 Důl Ruda I.

Naše voda

22.8.2013 15.01, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Kalendář Akcí

<< Listopad 2018 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ORLÍK, listopad 2018VODNÍ NÁDRŽ ORLÍK, listopad 2018
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >