24. 5. 2020

Vláda schválila rozšíření CHKO Kokořínsko

Vláda dnes schválila rozšíření chráněné krajinné oblasti Kokořínsko o oblast Dokeska. Informoval o tom tiskový odbor Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP).

S předpokládanou účinností od letošního 1. září tak podle MŽP vznikne nová chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj. Právě před dvěma dny zveřejnila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zprávu, že díky instalovaným fotopastím byl na území Máchova kraje (okolí města Doksy) potvrzen po 100 letech návrat vlka. I to je dalším důkazem, že oblast Dokeska je z hlediska ochrany přírodního bohatství ČR výjimečná.

Hlavním cílem vyhlášení kategorie „chráněné krajinné oblasti“ je ochrana krajinného rázu a přírodovědeckých hodnost celé oblasti Máchova kraje. Území v okolí Doks na severu Čech, včetně unikátní přírody bývalého Vojenského výcvikového prostoru Ralsko, patří mezi jedinečné přírodní lokality, kde se v současnosti nachází 163 zvláště chráněných druhů živočichů a 96 zvláště chráněných druhů rostlin. Vyskytuje se tam jedna z posledních početnějších populací tesaříka alpského v České republice, největší hnízdní populace jeřába popelavého a téměř 700 druhů motýlů, včetně několika zcela nových na ostatním území ČR se nevyskytujících. Masožravá rostlina tučnice česká a orchidej prstnatec český patří dokonce mezi místní endemity, které jinde na světě nenajdeme. Na území Máchova kraje se rovněž nachází několik evropsky významných lokalit a ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.

„Velmi si cením shody dotčených obcí na rozšíření CHKO. Vyhlášením se obcím jejich každodenní život téměř nezmění.  Status CHKO pro území Dokeska znamená nejen možnost, jak účinně chránit unikátní přírodovědecky cenné ekosystémy a jejich biodiverzitu, ale i ocenění kvality území a příležitost k rozvoji aktivit turistického ruchu. Existence CHKO v oblasti Dokeska přispěje ke snazšímu získávání dotací. Bude tak zachován princip udržitelného rozvoje celé oblasti. Pro samotný rezort ochrany přírody je tento krok významný i proto, že po dlouhé době mění mapu CHKO – naposledy se chráněná krajinná oblast rozšiřovala před 12 lety a nejmladší CHKO je Český les vyhlášený v roce 2005,“ říká ministr Richard Brabec.

Část území Dokeska je v současné době chráněna jako národní přírodní rezervace (NPR). Vzhledem k navržené zonaci nepředstavuje kategorie ochrany CHKO pro návštěvníky celé oblasti žádná nová omezení. Stávající rekreační využití Máchova jezera nebude vyhlášením CHKO nijak omezeno. Územní rozšíření CHKO Kokořínsko o dokeskou část zajistí vedle právní ochrany přírodovědně cenného území i jednodušší přístup k vyřizování záležitostí občanů v oblasti ochrany přírody.

Celý proces rozšíření CHKO Kokořínsko o oblast Máchova kraje trval 7 let. První snahy se datují do roku 2006. V roce 2011 byl návrh projednán s dotčenými kraji, obcemi i vlastníky nemovitostí. V roce 2013 byl návrh na rozšíření CHKO rozeslán všem připomínkovým místům. Všechny připomínky byly v průběhu roku 2013 vypořádány. „Rozšíření chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko o Máchův kraj je nejen potvrzením přírodních hodnot tohoto jedinečného území, ale i podstatným krokem pro jeho účinnou ochranu. Dosavadní péče o jednotlivá roztroušená maloplošná chráněná území totiž nezajistí ochranu krajiny jako celku. Sjednocení a pokrytí území chráněnou krajinnou oblastí poskytne ochranu koncepční, komplexní a ekonomicky nejefektivnější,“ doplňuje ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

9.4.2014 16.01, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31