17. 10. 2018

Výsledky „Vodohospodářská stavba roku 2014“

Při příležitosti oslav Světového dne vody byly dnes slavnostně předány v pražském Kongresovém centru ceny vítězům soutěže Vodohospodářská stavba roku 2014.

Zástupci vítězných firem přebírali ocenění z rukou předsedy představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petra Kubaly, náměstků ministrů zemědělství Aleše Kendíka a ministra životního prostředí Bereniky Peštové a místopředsedy představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Miroslava Kyncla.

Výsledky soutěže:

 

Kategorie I: Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod (tzv. „malá voda“)

 

Subkategorie A – projekty nad 50 milionů korun

Chebsko – environmentální opatření

Rekonstrukce Úpravny vody Kroměříž

 

Subkategorie B – projekty pod 50 milionů korun

ČOV Vítkov, výstavba dosazovací nádrže

Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově

 

Kategorie II: Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů (tzv. „velká voda“)

 

Subkategorie A – projekty nad 50 milionů korun

Sportovní přístav Hluboká

Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašim

 

Subkategorie B – projekty pod 50 milionů korun

DVT – Revitalizace vodního toku a nivy Rájov

Otava,Písek – zkapacitnění jezu Václavský, ř.km. 26,962

 

Zvláštní ocenění za technické řešení jezu v památné zóně UNESCO:

Vltava, Český Krumlov – úprava jezu Jelení lávka, ř.km. 282,49

Naše voda, ilustrační foto (Chebsko – environmentální opatření) Naše voda – Nina Havlová

20.3.2015 15.33, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

VÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERKVÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERK
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >