11. 7. 2020

6.12.2011 15.36, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Vilémov na Chomutovsku bude mít nový vodovod

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v současnosti na Chomutovsku rekonstrukci přívodního řadu do Vilémova. Jde o investici za 7 milionů korun. Portál Naše voda o tom informovala mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

„Rekonstrukce celkem 1 330 metrů vodovodního řadu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro
530 připojených obyvatel Vilémova,“ vysvětluje  Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

 

Přívodní řad z vodojemu Radonice po redukční šachtu ve Vilémově je v délce 1 330 metrů z PVC. Přivaděč byl uveden do provozu v roce 1972. Jsou na něm umístěny dva kalníky a dva vzdušníky. Na tomto přívodním řadu se opakovaně vyskytují poruchy, způsobené podélnými trhlinami potrubí.  Jejich příčinou je jak použitý materiál – křehké PVC – tak i použitý stavební postup s absencí pískového obsypu potrubí. Při poruchách dochází k přerušení dodávek vody do Vilémova a škodám na polních pozemcích.

V rámci investiční akce SVS bude vyměněno původní potrubí z PVC o průměru 160 mm v délce 1 330 metrů za odolný vysokohustotní polyetylén průměru 160 mm. Součástí stavby je rekonstrukce dvou vzdušníků a dvou kalníků a přepojení čtyř navazujících vodovodních řadů. S ohledem na charakter pozemků, kudy vede trasa přivaděče (převážně pole), bude rekonstrukce provedena bezvýkopovou technologií.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 5,799 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení společnost north stav a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. října 2011. Stavební práce byly zahájeny 31. října 2011. Termín dokončení je stanoven  do 31. prosince 2011.

Zdroj: SVS

6.12.2011 15.36, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2