22. 8. 2019

Veškeré opravy vodního díla Plumlov skončí v polovině října

Sdružení firem IMOS Brno, a.s. a DIS, spol. s r.o. dokončují veškeré práce související s rekonstrukcí Plumlova, zároveň se napouští nádrž a instaluje zábradlí a osvětlení na koruně hráze. Podle mluvčí Povodí Moravy Gabriely Tomíčkové by mělo být vše hotovo do poloviny října 2013.

Stavbaři ze Sdružení Plumlov dokončují opravy vodního díla s  mírným předstihem, než uvádí stanovený harmonogram. Zbývá dokončit několik metrů zábradlí a nainstalovat osvětlení na koruně hráze. Zároveň probíhá průběžné sečení porostu a následné vápnění dostupných ploch, které budou postupně zaplavovány. „V současné době je hladina vody v nádrži na kótě 267,5 m n.m. a stále roste v závislosti na srážkách“,  uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Zopakoval, že oprava plumlovské hráze za 136 milionů korun je jednou z nejnáročnějších vodohospodářských akcí v ČR. Oprava plumlovské hráze patří mezi jednu z nejnáročnějších vodohospodářských akcí v ČR. Náročná byla zejména sanace podloží před návodní zdí štěrkopískovými pilíři a stavba nového mostu. Řešení stability návodního líce bylo navrženo v celé délce a šířce hráze. Po provedené úpravě příčného profilu tam vložili těsnící fólii a hráz stavbaři zhutnili násypem při návodním líci. Stabilizační část byla nasypána z lomového kamene a návodní líc získal opevnění kamennou dlažbou do cementové malty po korunu hráze, která se dočkala i nového povrchu, zábradlí, osvětlení a dalšího vybavení. „Hráz nyní po provedené opravě dokáže převést až desetitisíciletou kontrolní povodňovou vlnu,“ uzavřel Světlík.

Napouštění zahájili vodohospodáři v srpnu 2013 přes nainstalovaná srážecí zařízení  k eliminaci zdrojů znečištění na všech přítocích. Použitá technologie se již osvědčila na Brněnské přehradě, kde spolu s aerací dokázala zastavit každoroční masivní výskyt sinic. Síran železitý totiž vysráží fosfor jako základní živinu takovým způsobem, že už není pro sinice použitelná. Projekt „Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí vodního díla Plumlov“ asi za 300.000 Kč zpracovává firma Dopravoprojekt.

„Jedná se však jen o zástupné a dočasné opatření před tím, než budou vybudovány kvalitní čistírny odpadních vod na přítocích,“ zdůraznil ředitel závodu Horní Morava David Fína. Zkušenosti z loňské  sezóny na výše položeném Podhradském rybníku podle něj potvrdily, že splašky znečištěná voda by dál tekla do Plumlovské přehrady a zcela by znehodnotila provedené práce za miliony korun. Dalším z opatření správce toku na získání a udržení čistoty vody je i vybudování tzv. litorálních zón, které dokáží částečně odstranit zvýšený přísun živin ve vodě.

Vodní nádrž v Plumlově začalo Povodí Moravy vypouštět v září roku 2009. Koncem roku 2010 zahájili stavbaři bagrování dna a loni na podzim začali s rekonstrukcí návodního líce a vypouštěcí věže. I po vybudování všech opatření bude na nádržích v Plumlově jakost vody vždy závislá především na teplotách, velikosti průtoků a kázni znečišťovatelů. „O tom, zda nakonec nádrže zůstanou v následujících letech bez sinic, rozhodnou sami obyvatelé Plumlova a okolních obcí, představitelé Olomouckého kraje i Mikroregionu Plumlovsko,“ uzavřel Světlík.

Naše voda, foto: Povodí Moravy

2.10.2013 16.46, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1