20. 8. 2019

Veřejnost se může půl roku vyjadřovat k hodnocení povodňových rizik

V souladu s ustanovením § 1 6 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňuje aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik od 22. listopadu 2017 po dobu 6 měsíců (do 22. května 2018). Připomíná to web státního podniku Povodí Ohře.

Aktualizace je zpřístupněna k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Výsledky aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik jsou dostupné k nahlédnutí v listinné podobě například na adresách:

Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 – Vršovice, odbor
ochrany vod, v kanceláři 333
Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Sekretariát
odboru péče o vodní zdroje (budova A, 6.p., kancelář č. 619)
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, v kanceláři 304
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, Odbor vodohospodářských
koncepcí a informací, Ing. Tureček, vedoucí odboru, místnost č. 517
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, v kanceláři č. B115
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, budova B generálního
ředitelství, místnost č. 215

a dále na některých krajských úřadech.

V elektronické podobě pak na webových stránkách Ministerstva životního prostředí
http://www.povis.cz/html/smernice_cyklus_2.htm

Připomínky aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik je možno podávat
do 22. května 2018 ­ v písemné podobě na adresu:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor ochrany vod
Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 – Vršovice
­ v elektronické podobě na e-mail:
pzpr2@mzp.cz

Připomínky musí být označeny názvem „Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových
rizik“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně
obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda (povodeň 2013 v Praze)

25.11.2017 7.52, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1