27. 5. 2020

Ve Zdislavě staví malou úpravnu vody

Severočeská vodárenská společnost (SVS) staví ve Zdislavě na Liberecku malou úpravny vody. Portálu Naše voda to dnes sdělil mluvčí SVS Jiří Hladík.

Přibližně 95 procent obyvatel obce Zdislava je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zdroje surové vody jsou prameniště “Nad vodojemem” a “Pod vodojemem”, ke kterým se v období sucha a v létě, když stoupne počet rekreantů, přidává voda čerpaná z vrtu S1. Voda ze zdrojů se dosud pouze hygienicky zabezpečovala chlornanem sodným. Voda ve vodovodu však vykazovala zvýšený obsah pesticidních látek a pro vodovod byl proto určen rozhodnutím KHS Libereckého kraje mírnější hygienický limit pro ukazatel suma atrazinu a desethylatrazinu s platností do  31. 12. 2011. V termínu ukončení platnosti tohoto rozhodnutí však nová úpravna vody nebyla realizována. Bylo tedy rozhodnuto, že do jejího vybudování bude vrt Zdislava odstaven a obec bude zásobena pouze gravitačně vodou z prameniště. Vzhledem k nedostatku vody v prameništi a k  vysokým nákladům na dovoz vody bylo spotřebiště Zdislava po projednání s KHS Libereckého kraje provizorně napojeno na vodovod Žibřidice. Po vybudování úpravny vody bude Zdislava zásobována kvalitní pitnou vodou z vlastních zdrojů.

V rámci investiční akce SVS dojde k osazení technologického kontejneru a bude vybudováno nové zařízení pro odstraňování pesticidních látek, hygienické zabezpečení pitné vody a úpravu pH . Filtry s obsahem aktivního uhlí, akumulační nádrž na 5 m3 a další technologie budou umístěny v kompaktním kontejneru o půdorysu 2,4 x 10,0 m, posazeném na náspu z drceného kameniva.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických (legislativou vyvolaných) investic pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem pět staveb za celkových 16,1 mil. Kč bez DPH.

Naše voda

8.8.2012 8.41, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31