4. 6. 2020

Vápnění zkvalitní vodu v nádrži Souš

Již po osmnácté přistoupí Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SVK) k leteckému vápnění vodárenské nádrže Souš v Jizerských horách. Informovala o tom dnes manažerka SVK Rumjana Loosová.

Začátek akce byl podle jejích údajů stanoven na pondělí 6. května. V případě nepřízně počasí bude termín upřesněn. Pokud počasí dovolí, vznese se letadlo s jemně mletým přírodním vápencem v pondělí poprvé.

Vápnění surové vody v nádrži Souš se provádí již od roku 1996. Metoda je odvozena ze zkušeností získaných vápněním kyselých jezer ve Skandinávii. K vápnění se používá přírodní velmi jemně mletý vápenec dopravovaný cisternami z Krkonoš. Kvalita substrátu je ověřována běžnými laboratorními rozbory, ale i prostřednictvím analýz, které potvrzují, že se jedná o materiál vhodný k přímému styku s pitnou vodou. Předpokládá se použití 90 až95 tun tohoto materiálu.

I v letošním roce je cílem akce zkvalitnění surové vody v nádrži. Aplikace vápence zvýší hodnotu pH, alkalitu i vodivost v nádrži. Předpokládanou cílovou hodnotou pH je 6,8. Následně dojde ke snížení koncentrace problematických látek v surové vodě, zejména hliníku. Vápnění tak přispěje k lepší upravitelnosti vody, což ve finále přinese kvalitnější pitnou vodu pro obyvatele Jablonecka.

Pravidelné vápnění má i vedlejší účinky, vytváří vhodné prostředí pro vznik silné populace lososovitých druhů ryb například sivena amerického, ale pomáhá i k pozvolnému návratu pstruha obecného, původního obyvatele potoků Jizerských hor.

Letecký zásah je prováděn nad zdrojem pitné vody, který je situován do území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, proto musí být souběžně s leteckou aplikací zajištěna i podrobná monitorovací kampaň. V několikahodinových intervalech jsou hodnoceny požadované změny jakosti vody v nádrži. Pod přísnou kontrolou jsou také případné doprovodné efekty zásahu. Vedle klasických laboratorních analýz z odebraných vzorků vody, jsou pro okamžitá hodnocení nesmírně cenná data získaná špičkovým multiparametrálním analyzátorem americké firmy YSI. S využitím tohoto systému budou změny v nádrži opět zveřejňovány i na internetu, a to pouze s několikahodinovým zpožděním.

Akce je plně financována společností SVK. Zásah bude stejnějako v uplynulých letech prováděn v přímé součinnosti se státním podnikem Povodí Labe. Připravovaná operace je projednána s dotčenými účastníky a odsouhlasena Krajským úřadem Libereckého kraje.

Začátek a délka trvání vápnění je přímo závislá na aktuálních povětrnostních podmínkách.

Vápnění bude probíhat za plného provozu sezónně uzavírané levobřežní silnice č. II/ 290 ze Smědavy do Desné. Je proto nezbytné, abyřidiči věnovali řízení zvýšenou pozornost. Oblast vápnění bude vyznačena informačními tabulemi s upozorněním na probíhající vápnění.

Naše voda

3.5.2013 16.39, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5