5. 7. 2020

Valašské Klobouky chtějí lépe hospodařit s dešťovou vodou

Valašské Klobouky na Zlínsku chtějí u svých budov lépe hospodařit s dešťovou vodou. Vybraly k tomu osm objektů, sdělil ČTK místostarosta Martin Janík.

Město podle něj nechá udělat hydrogeologické vrty s vsakovací zkouškou u čtyř objektů, pokud dopadnou dobře, připraví projektovou dokumentaci. Vůbec první opatření se zvažuje u smuteční síně, kde by bylo možné na rozptylovou loučku zakomponovat do navržených sadových úprav a zeleně i vhodné zasakovací objekty. „Dále budeme při budování nových parkovišť automaticky používat vodopropustné dlažby, tak jako je tomu na nově zrekonstruovaném sídlišti na ulici Palackého,” uvedl Janík.

Radnice u osmi objektů zadala zpracování studie zasakování dešťových vod. “U každé budovy byl zhodnocen současný stav včetně nákladů na stočné, které nyní musí organizace za dešťovou vodu hradit a které je rozhodně nezanedbatelnou položkou jejich rozpočtu. V návaznosti pak byla navržena opatření, která by umožnila přirozené zasakování vody na okolních plochách,” řekla starostka Eliška Olšáková. Například základní škola dá ročně za odvod srážkové vody 91 000 korun.

Radnice by na projekty chtěla získat evropskou dotaci, která by mohla pokrýt až 85 procent nákladů. “Projekty by si samozřejmě vyžádaly i investici ze strany města, návratnost takto vložených prostředků by s ohledem na výši stočného byla v řádech několika let až desítek let. U některých objektů by byla dešťová voda zpětně využívána k provozu sociálního zařízení, čímž se úspora dále zvyšuje,” uvedl místostarosta.

K lepšímu hospodaření s dešťovou vodou pomáhají různá vsakovací zařízení, rýhy, šachty, nádrže, poldry, umělé mokřady a jiné. “Tyto objekty vodu zadržují, vsakují, vypařují nebo také částečně čistí v blízkosti dopadu na zemský povrch. Jejich užitím je možné zmírnit intenzitu odtoku srážkových vod ze zpevněných ploch při přívalových deštích,” uvedl referent městského odboru investic a strategického rozvoje Zdeněk Miklas. Přispívá to k postupnému vypařování vody, k vsakování do spodních vod nebo k pomalému odtoku.

Pomoci lidem lépe hospodařit s dešťovou vodou chce také stát. Ministerstvo životního prostředí vyhlásí v dubnu nový dotační program Dešťovka, na lepší hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech půjde 100 milionů korun. Dotace na systémy, ve kterých se bude využívat dešťová voda například na splachování nebo jako užitková, bude až 50 procent.

Zdroj: ČTK, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

25.2.2017 15.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2