29. 3. 2023

6.3.2023 16.27, Rubrika: Vodovody a kanalizace

VaK HK letos investuje do obnovy a modernizace přes 400 milionů

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. (VaK HK) obnoví a zmodernizuje v letošním roce svůj majetek za 428 milionů korun. Kromě toho dalších 14,2 milionů použije na splátky finančních zápůjček, které společnosti v minulých letech poskytla formou předplaceného nájemného Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. vlastní 1.363 km vodovodních řadů, 8 úpraven pitných vod, 563 km kanalizačních stok a 14 čistíren odpadních vod. Hodnota jejího majetku stanovená dle zjednodušené metodiky Ministerstva zemědělství činí 14,6 miliard korun. „Zákon o vodovodech a kanalizacích předepisuje, že každý vlastník veřejného vodovodu či kanalizace musí plánovat a financovat obnovu svých sítí, a pokud tak nečiní, může mu za to stát udělit finanční sankci“, sdělil Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a dodal, že … „v okrese Hradec Králové je  jiných vlastníků vodovodů nebo kanalizací více než 200, přičemž poměr součtu hodnot jejich majetků k hodnotě vodovodů a kanalizací naší společnosti není vyšší než 4 procenta“.

„Obnova a modernizace veřejných vodovodů a kanalizací je nezbytná pro jejich trvalou udržitelnost. Tato zařízení slouží pro kvalitní dodávku pitné vody a bezpečné odvádění a čištění odpadních vod. Naše společnost proto realizovala v letech 2010 – 2021 investice ročně v průměru ve výši 250 milionů korun, přičemž v roce 2022 to bylo 350 milionů korun a v letošním roce plánujeme prostavět dokonce 428 milionů“, sdělil Jiří Šolc, ředitel společnosti.

V roce 2023 k nejvýznamnějším akcím patří tyto:

  • dokončení obnovy přívodního vodovodního řadu DN 600 z úpravny vody na Orlici na vodojemy na Novém Hradci Králové. Jedná se o jeden z významných prvků Vodárenské soustavy východní Čechy, která propojuje okresy Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim a zásobuje 500 tisíc obyvatel východních Čech. Společnost na realizaci tohoto projektu obdržela dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 50 % stavebních nákladů,
  • dokončení rekonstrukce a výstavby další akumulační nádrže na vodojemu Bohuslavice nad Metují. Cílem projektu je zvýšení zabezpečenosti v zásobení pitnou vodou 16 obcí ve východní části okresu Hradec Králové. Akce je spolufinancována ze 70 % Ministerstvem zemědělství,
  • sanace přívodního řadu surové vody z řeky Orlice na úpravnu vody v Hradci Králové. Jedná se o poslední etapu obnovy a intenzifikace tohoto zařízení, jehož kapacita je 250 litrů za vteřinu. Přívodní betonové potrubí je šedesát let staré a vykazuje vysoký stupeň netěsnosti. Jeho renovací bude zajištěn bezvadný přívod surové vody na úpravnu a zvýší se tak zabezpečenost v dodávkách pitné vody na Vodárenské soustavě východní Čechy. Úpravna vody pokrývá v průměru 20 % z celkové spotřeby vody v regionu, přičemž její kapacita je při výpadku jiných zdrojů schopna zabezpečit více než 60 % potřeby vody,
  • obnova a rekonstrukce 1. etapy přívodního řadu DN 800 ze zdrojové oblasti Litá a Polické křídové pánve a rekonstrukce a rozšíření vodojemu v Chlumci nad Cidlinou. Na obě akce bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí státní finanční podpory v rámci programu Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody,
  • intenzifikace 2 čistíren odpadních vod v obcích Smiřice (na ČOV jsou přiváděny odpadní vody ze 3 obcí Smiřice, Holohlavy a Černožice) a Libčany (čistí odpadní vody z obce Libčany a Hvozdnice). Obě čistírny mají kapacitu do 5 000 ekvivalentních obyvatel, ta však není dostatečná pro další rozvoj bytové a průmyslové výstavby. Společnost ze svých zdrojů může financovat pouze obnovu vodovodů a kanalizací, zvyšování kapacit z důvodu rozvoje je v zodpovědnosti budoucích znečišťovatelů a místních samosprávných celků. Proto společnost uzavřela s obcemi Smiřice, Holohlavy, Černožice, Libčany a Hvozdnice smlouvy o společném financování obou projektů,
  • další stavby rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v Hradci Králové, Novém Bydžově, Chlumci nad Cidlinou, Třebechovicích pod Orebem a Libčanech a opatření na sítích zabezpečující zvýšení kvality jejich provozu.

Na financování investiční výstavby použije společnost tyto zdroje:

  • 236 milionů korun z pronájmu vodovodů a kanalizací provozovateli Královéhradecké provozní, a.s. za rok 2023 a 28 milionů korun ze zůstatku roku předchozího,
  • 72 miliony korun z dotace Ministerstva zemědělství,
  • 64 miliony korun z bankovního úvěru účelově poskytnutého na dofinancování obnovy přívodního vodovodního řadu DN 600 z úpravny vody na Orlici na vodojemy na Novém Hradci Králové,
  • 28 milionů korun z prostředků obcí účelově poskytnutých na rozvojové investice, kterými jsou intenzifikace ČOV Smiřice, ČOV Libčany a zvětšení kapacity jedné z hlavních stok v Hradci Králové.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investovala za posledních 10 let do obnovy svého vodárenského majetku, tj. do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, úpraven pitných vod a čistíren odpadních vod v Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově, Třebechovicích pod Orebem, Smiřicích, Předměřicích nad Labem, Hradci Králové a dalších obcích okresu přes 3 miliardy korun.

VaK HK, ilustrační foto Naše voda

 

 

6.3.2023 16.27, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

K PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECHK PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2